+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir Kısaca
  Recaizade Mahmut Ekrem (1847 - 1916)

  Roman, hikaye, şiir. tiyatro, tenkit türlerinde eserler yazmıştır, Servetifünun edebiyatının temellerini oluşturmuştur.
  "Sanat sanat içindir." ilkesine bağlı kalmıştır ve toplumsal konular yerine bireysel konuları işlemiştir.
  Eski edebiyat karşısında yeni edebiyat ilkelerini belirlemiş ve bunu savunmuştur. Bu nedenle Muallim Naci ile yaptığı kafiye tartışması önemlidir. İlk realist roman olan Araba Sevdası onun eseridir.
  Eserlerinde realizmin ve romantizmin etkileri görülür.
  Heceyle de şiir yazmasına rağmen genelde aruzu kullanmıştır. Şiirlerinin içli ve üzüntülü olmasının nedeni oğlu Nejat'ın ölümüdür.

  Eserleri: Roman: Araba Sevdası
  Edebiyat Ders Kitabı: Talim — i Edebiyat Şiir: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebab. Zemzeme. Nijat Ekrem
  Tiyatro: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır. Vuslat. Atala Eleştiri: Takdir-i Elhan. Zemzemenin Önsözü
  Öykü: Muhsin Bey. Şemsa 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Recai zade Mahmut Ekrem servet i fünun edebiyatının en önemli şairlerinden biridir."Sanat için Sanat" anlayışını benimsemiştir. Bir çok eserler ve tiyatrolar vermiştir. İlk realist roman olan Araba sevdası en önemli eseridir. Eserlerinde realizm ve romantizmin etkileri görülmektedir. Heceyle de şiir yazmasına rağmen aruzu daha çok kullanmıştır.

  19. y.y. da Osmanlı Devletinde yaşamış olan en önemli Edebiyatçılardan biri olan Mahmut Ekrem, Yazar ve Şairdir. Edebiyat yaşamına Namık Kemal ile tanıştığında başlamıştır ve Namık Kemalin Fransaya gitmesinden sonra onun başında olduğu Derginin başına geçerek kendini daha çok geliştirmiştir.
+ Yorum Gönder