+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Mehmet Akif Ersoy Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mehmet Akif Ersoy Kimdir
  Mehmet Akif Ersoy (1813 - 1936)


  Halkın sorunlarını kendine dert edinen, idealist bir şairdir.
  Şiirleri ya ilhamını gerçek hayat sahnelerinden alan epik lirik ya da vatan, din, ahlak konuları üzerine öğüt karakterleri taşıyan lirik didaktik konular üzerinedir. Sanat sanat içindir, görüşüne karşı çıkmıştır.


  İstiklal Marşımızın da yazarı olan şair, şiirlerinde öykü ve karşılıklı konuşma biçimini yeğlemiş; günlük konuşma dilini tüm doğallığıyla aruza uygulamış, böylelikle nazmı nesre yaklaştırmıştır.


  Şiiri, anlatıya ve öğüde dayanır. Ama dil yönünden ulaştığı başarı, öğüt ve anlatıyı durağanlıktan kurtarır.
  Zaman zaman didaktizmin sakıncalarını hafifleten bir mizah ön plana çıkar. Zaman zaman da coşku ve içtenlik gibi öğeler, şiirini söylev parçası olmaktan kurtarır.


  Toplumsal yaşantımızı kendi zamanına kadar hiç kimsenin işlemediği tarzda mısralarına döken, sanatını toplumun hizmetine veren bir şairdir.


  Yaşadığı günlerin aktüel konularını ustalıkla gözlemleyerek tasvir etmiş, halkın diline yakın kişisellik taşıyan bir anlatımla işlemiştir.
  Osmanlıcayı da çok iyi bildiği için aruz veznini büyük bir başarıyla ve kolaylıkla kullanmıştır. Bu ölçüyü büyük bir ustalıkla Türkçeye, yani sokak diline uygular.


  Türkçülük hareketine ve Milli Edebiyat akımına karşı çıkar, islam birliğini savunurken, İslam dünyasındaki durağanlığı da sert bir dille eleştirir.


  Savaş, bunalım ve yokluk yıllarının insanlarını, Türk edebiyatında gerçek yüzleriyle ve sorunlarıyla ilk kez o, şiirlerinde ele almıştır.

  Eserleri : Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Halkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, islam Birliği, Asım, Gölgeler (Tüm eserleri Safahat adı altında tek kitapta toplanmıştır.) 2. Sultan
  Devamlı Üye

  20 aralık 1873 yılında İstanbul da doğmuştur. 27 aralık 1936'da vefat etti. Mehmet Akif Ersoy istiklal marşımızın yazarıdır. Günlük konuşma dilinde tüm doğallığı ile aruza uygulamış böylelikle nazmı nesre yaklaştırmıştır. Mehmet Akif Ersoy şiirleri anlatıya ve öğüde dayanır. Vatan şairi ve milli şair olarak anılırdı.
+ Yorum Gönder