+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Denizlinin kale İlçesi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Denizlinin kale İlçesi Tanıtımı
  Denizlinin kale İlçesi  Kale, Denizli ilinin bir ilçesidir. İki yerleşim yerinin birbirlerine yakınlığı nedeniyle Kale ve Tavas ilçeleri sık sık Kale-Davaz şeklinde bir arada anılır.

  Antik yerleşim yeri olan Tabea şehrinin üzerine kurulmuş fakat bu şehir de daha sonra 1950'li yılların başında yaşayan halkı tarafından terkedilerek şehrin birkaç kilometre kuzeyine taşınmıştır.

  Tabea antik kenti tarihi Afrodisias kentiyle komşu bir şehirdir. Karya bölgesinin Frigya sınırındaki en önemli şehirlerinden biri olup Büyük İskender`in fethederek geçtiği kentlerdendir. Anodolu tarihi açısından da çok ilginç bir yerdir. Tabea da tarihten bugüne dek kesintisiz yerleşim olmuş ve bugün her kültürden kalma eserleri görmek mümkündür. Karya döneminden kalma mermertaş üzerindeki yazitlar, Büyük İskender`den sonra kurulan kent devlete ait gümüş ve bronz sikkeler, Roma Hamamı ; Bizans dönemi kalıntıları, şuan sadece minaresi ayakta olan Selçuklu dönemine ait camiii, 18. yy Osmanlı Dönemine ait yapı olarak gayet iyi durumda olmasına rağmen bakımsız ve korumasız olan Cevherpaşa Camii sayılabilir.

  İlçe merkezi Osmanlı döneminde Kale-Tavas olarak anılmaktadır. Şu andaki Tavas ilçesini de içine alan bu birim daha sonra Kale ve Tavas'ın ayrışmasıyla farklı adlarla anılmaya başlanmıştır. Bugünkü Tavas ilçesi tarihi Kale-Tavas beldesine bağlı Yarengüme adlı kasabanın bu ismi almasıyla kurulmuştur.

  Osmanlı döneminde kuzey-güney hattında Kütahya ile Muğla arasındaki ticaret yollarının kilit noktası olarak önem kazanmış ve doğal kale görünümündeki yerleşim yeri güvenli bir alan olarak idari merkez işlevi de görmüştür.

  Türkmen yörük kültürünün ilginç folklorik özelliklerine hala rastlamak mümkündür. Bu açıdan Zeybek kültürünün de önemli alanlarındandır. Tavas Zeybeği Kale ilçesinin yöresel oyunlarındandır.

  Çürüksu Vadisi ile Aydın Ovası'na aynı hat üzerinden bağlanabilen verimli bir ovaya hakim bir yerleşim birimidir.

  Kale 1950 sonrası ilçenin ekonomik ve sosyal hayatını etkileyen dramatik bir göç eğrisine sahiptir.

  Coğrafi Yapı
  Kale Ege Bölgesinin Içbati Anadolu Bölümünde Denizli iline bagli Denizli-Mugla karayolu üzerinde Denizli il merkezine 75Km. Mugla iline ise 80Km. mesafede orta büyüklükte bir Anadolu sehridir. Ilçe Tavas,Beyagaç,Karacasu ilçeleri ve Mugla ili ile çevrilidir.Ilçenin yüzölçümü 533Km2 olup eski yerlesim yerinin dogal kale olusundan dolayi ilçemize Kale Davaz (Kale-Tavas)da denilmektedir.Kale ilçesi 29 derece Dogu meridyeni ile 37 derece Kuzey paralelinde yer almaktadir.
  AKARSULAR

  AKÇAY: Beyağaç Derebaşı mevkiinden başlayıp Sazak,Demirciler,Gökçeören,Muslugüme,Künar köylerini takip ederek İnceğiz köyü hudutlarından Kemer Barajına dökülür.

  YENİDERE ÇAYI: Tavas ilçesi hudutlarından başlayıp Kale ilçesinin Narlı,Yenidere,Künar ve İnceğiz köylerini takip ederek Akçay’a dökülür.

  KÜFREKDERE DERESİ: Ortatepe köyü hudutlarından başlayıp Yenidere çayına dökülür.


  b o k ortusu

  Kale ilçemiz Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde Akdeniz Bölgesinin geçiş alanında bulunmaktadır.Bu nedenle yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlı gecer.Akdeniz iklimi ile Karasal iklimin özellikleride görülebilmektedir.Yıllık yağış tutarı 654mm.civarındadır.Hakim rüzgar batı ve kuzey yönlerinden eser.En fazla yağış ocak ayında görülmektedir. En az yağış ise temmuz ayında görülmektedir. İlçe Akdeniz iklimi tesirinde daha fazla kaldığından doğal bitki örtüsü Akdeniz bitki örtüsü oluşturmaktadır.Bunlar maki türleri ve iğne yapraklı ağaçlardır.İlçede geniş yer kaplayan saf karaçam kızılçam ve az miktarda ardıç ağaçlarından oluşmuş ormanlar mevcuttur.Bunların dışında münferit ve küçük topluluklar halinde çeşitli meşe türleri sedir,zeytin,kızılağaç,çınar ve karaağaç türleri vardır.Ayrıca ormanaltı örtüde kekik mantar,meyan ve garig formosyonu dediğimiz küçük ot toplulukları bulunmaktadır.

  Jeolojik Yapı ve Jeomorfolojik Özellikler [değiştir]
  İlçe topraklarının jeolojik yapısı oldukça karmaşıktır.İlçede denizel karbonifer kalkerleri hersiniyen stüktürü,karstik röliyefler bulunduğu gibi az eğimli oligosen tabakalar mesezoike ait kıvrımlı kalkerler,mesezoik yaşında serpantiner platolar miyosen dönemine ait monoklinal tabakalar dördüncü zamana ait alüvyon dolgu özelligi gösteren araziler mevcuttur.

  Arazi yüzey şekilleri olarak engebeli ve dağlıktır.Sandıraz dağları ve Kepez en önemli dağ sıralarıdır.Bunların yanında küçük çapta mahalli isimlerle anılan ve pek tanınmayan çok sayıda dağ ile tepe mevcuttur.Karayayla köyündeki İtburnu Yeniköy’deki örük,Özlüce köyündeki Tandır ile Demirciler köyündeki Havut dağı bunlardan bazılarıdır.

  Denizden yüksekliği 450m.ile 1500m. arasında değişmektedir.İlçe merkezinin ortalama yükseltisi 1050m.civarındadır.İlçe sınırları içinde Akçay, Yenidere ve Küfrük dere deresi ile bunlara bağlı olan çok sayıda derelerle dik ve derin vadilerle oyulmuştur.

  İlçe merkezi ile Karaköy kasabası Tavas ovası üzerinde kurulmuştur. Bunun dışında önemli bir düzlük yoktur.

  Nüfus
  İlçe nüfusu 2008 yılı sonu adrese dayılı nüfus kayıt sistemine göre;

  İlçe Merkezi: 7.713

  Beldeler: 3.679

  Köyler:11.150

  Toplam:22.542

  Nüfus
  İlçemizde Ziraat Bankası bulunmaktadır.İlçemiz Mal Müdürlüğüne kayıtlı 266 gelir vergisi 44400 basit usulle 33 kurumlar vergisi 710 KDV mükellefi olmak üzere toplam 1453 vergi mükellefi bulunmaktadır.2002 yılı bütçe gelirleri tahakkuk miktarı 2.657.478.000 TL.dır.Tahsilat miktarı 2.422.396.000TL.dır.Tahsilat oranı %91’dir.Hazine adına kayıtlı toplam 1519 adet taşınmaz mal olup toplam mal miktarı 131.749.374.86 m2‘dir İlçede cumartesi günleri halk pazarı kurulmaktadır.Burada üreticiler ürettikleri ürünleri pazarlamaktadırlar.Ayrıca dayanıklı tüketim malları,manifatura ve gıda maddeleri ticareti yapan parakende ve toptan satış merkezleri mevcuttur.
 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Denizlinin kale İlçesi Resimleri


  denizlinin-kale-l-esi-resimleri.jpg
+ Yorum Gönder