+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Aydının Söke İlçesi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Aydının Söke İlçesi Tanıtımı
  Aydının Söke İlçesi Tanıtımı hakkında bilgi

  Söke, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin batısında yeralan Ege Denizi'ne sahili olan bir ilçedir. Yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir. 1,356 (Bu miktar Didim ilçesi ayrılmadan (1992) önceydi, Şimdiki yüz ölçümü 981 km²'dir) km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir. (Kaynak DİE)

  Tarihi
  Eski adı: Yunanca: kimdir, Aneon veya , Sokei olan Söke, Bizans egemenliğinin sonlarına doğru, 1300 yıllarında, Aydın Bey'in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke'yi bu aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah'ın dedesi adına aşiretin merkezi yaptığı söylenir. 1426'da Menteşe Beyliğinin merkezi olan söke, Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi olarak kaldı. 18. yüzyıl başlarında Siğla Sancak merkeziyken 1868'de Aydın'a bağlandı.

  Genel özellikler
  Söke'de Bafa GölüAydın'ın 70 km batısındadır. Ege Denizi'nin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu orta kıyı bölgesinin önemli yerleşme merkezlerinden biridir. Büyük Menderes akvaryumunun yakınında kurulmuş olan kent, geniş düzlük halinde alüvyon ovanın kuzey kıyısında yer alır.

  İlçe; Kuşadası, Didim, Milet üçlüsünden oluşan yörenin tarım, ticaret, turizm ve sermaye merkezidir. Antik Çağlar'ın Milet, Prien, Didim gibi ünlü kentleri, ilçe yakınındadır. Daha M.Ö.'ki çağlarda başlayan bu yerleşme sonucu, yörenin yüksek düzeydeki ekonomi, kültür ve sanat etkinlikleri gelenekselleşerek günümüze kadar sürüp gelmiştir.

  Söke, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından birdir. El sanatları, ormancılık ve balıkçılık da ekonomisinde önemli yer tutar. Ortasından geçen Söke çayının iki yakasına yayılmış olan ilçede çok canlı, renkli ve dinamik bir ticaret yaşamı gözlenir.

  Nüfus
  2007 yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre, Söke merkez nüfusu 75.000, köy nüfusu 49.783, toplam nüfus 115.939'dir.2008 yılı itibariyle şehir merkezi nüfusu 66.703'tür.

  İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 7 belde, 34 köy ve 8 mahalleden oluşmaktadır. 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Büyük Menderes Irmağı Söke ilçesinin topraklarını sular ve batısından denize dökülür.Doğu ve güneydoğu bölümünde Beşparmak dağları, kuzey ve kuzeybatı bölümünde Samsun dağı, batısında da Söke ovası vardır.
+ Yorum Gönder


söke tanıtım,  soke tanitim