+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Kütahyanın Simav İlçesinin Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Kütahyanın Simav İlçesinin Tanıtımı
  Kütahyanın Simav İlçesi  Simav, Kütahya'nın bir ilçesidir. İl merkezinin 143 km güneybatısında yer alan ilçe merkezinin nüfusu 25.149 köyler ve beldelerle beraber ise 73.182'dir.[1] İlçe belediye meclisi, oybirliğiyle (sosyal, ekonomik, coğrafi açıdan daha yakın olduğu için) Uşak'a bağlanma teklifini kent konseyinde görüşmeyi kabul etmiştir.

  Coğrafya
  İçbatı Anadolu bölümündedir. Kuzeyde Simav, güneyde Demirci kasabaları arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanan 1,800 m rakımlı Simav dağları mevcuttur.

  Simav ovası, faylarla sınırlanmış tektonik kökenli bir ovadır. Güneyinde billurlu kayaçların geniş yer tuttuğu Simav dağları, Kuzeyinde billurlu kayaçlar ve granit plütonlarının yüzeylediği Katrancı ve Akdağ kütleleri yükselir. Yaklaşık 820 m yükseklikte, üçgen biçimli bir çöküntü alanı olan ovanın tabanı alüvyonla kaplıdır. Ortasında yer alan sığ Simav gölü kurutulmuştur. İkinci derecede deprem alanıdır.

  Tarihi
  Bilinen en eski adı Synaos'tur. Simav çevresinde yerleşen ve adı bilinen en eski halk, Frigler'dir. Daha sonra Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar ve Bizanslılar Simav yöresine hâkim olmuşlardır. Roma İmparatorluğu döneminde Simav'da uzun süre sikke basılmıştır.

  Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiğine göre "Germiyanoğlu Beyi Babık, Simavna adlı Rum Kralının elinden aldığı için Simav derler. Bir rivayete göre de Simav (Gümüş suyu) anlamına gelir. Hakikaten suları gümüş gibi berraktır."

  Yaygın bir söylentiye göre Türkler Simav'a 6 Mayıs 1073 Salı günü girmişlerdir. 1340'ta Germiyanoğlu Mehmet Bey zamanında ise, Simav kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. Germiyanoğlu Beyi İkinci Yakup'un vasiyeti üzerine 1429'da Kütahya ile birlikte Simav da Osmanlılara geçti.

  Fatih Sultan Mehmet döneminde Simav, Abdullah-i İlahi gibi bir din aliminin ve onun yakın dostu Emir Buhari'nin feyz dağıttığı bir yer olarak gelişmiş medreselere sahipti. Simav medreselerinin son ünlü öğrencisi Ali Süavi (1839-1878), son değerli müderrisi ise Simavlı Arif Efendidir.(1850-1944)

  Simav, 1867 yılında belediyelik olmuş, 1868'de ilçe statüsüne kavuşmuştur.

  Kurtuluş savaşının başlarında Simav'da Reddi İlhak adındaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in gayretleriyle gerçekleşir. Çok geçmeden Cemiyetin merkezi Uşak olmuş ve adı da Kuvay-i Milliye'ye çevrilmiştir. İlk Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak görev alanlardan biri de Simavlı Yusuf Cemil Bey dir. Simav ilçesi kurtuluş savaşında etkinlik gösterememiş olup yunan karargahı haline gelmiştir. Daha sonra şehir yunan işgalinden kurtarılmış irfan ve müsbet çok büyük gelişmeler olmuştur.

  Doğa ve ekonomi

  Eynal'daki SeralarSimav, özellikle Eynal, Çitgöl ve Naşa Kaplıcaları ile ünlü bir jeotermal tesisi merkezidir.

  İç Anadolu'ya yakın bir konumda olmasına rağmen geçiş ikliminin özelliği ile bol ormanlara sahiptir. Bu yüzden kerestecilik önemli bir uğraştır. Ormanlarında genellikle kestane ağaçları ve çam agaçları boy göstermektedir. Daha sonra Susurluk nehri adını alan akarsu da Simav'da; Simav Çayı olarak başlar.

  Zamanında Emet ilçesine bağlı iken aslen simavlı olan çanakkale milletvekili ve ilçe siyasilerinin gayretleriyle simav ilçesi sınırlarına alınan Krater gölü ve çam ormanıyla Gölcük, ilçenin önemli doğa güzellikleri arasında yer aldığı gibi ilçenin önemli gelir kaynağıdır. Simavda bor,demir,krom,bakır gibi önemli yeraltı zenginlikleri mevcuttur Ben Fatih mahallesinde oturuyorum Simav ın en güzel mahallesidir. Geniş sokokları ile simavın yeni bir yerleşim alanıdır. Mis gibi temiz havası ile serin yaz akşamlarında gezmeye doyum olmaz.

  Eğitim durumu
  Simav adeta bir eğitim kampüsü gibidir. Eğitim alt yapısı oldukça gelişmiştir. İlköğretim okullarının yanısıra Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Anadolu Öğretmen Lisesi, Simav Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Simav Anadolu Kız Meslek Lisesi, Simav Anadolu Meslek Lisesi, Simav Cumhuriyet Lisesi eğitime önemli katkılar sağlamaktadır.

  Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak ilçede faaliyet gösteren Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 3000 öğrenci eğitim görmektedir. Simav Teknik Eğitim Fakültesinde Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümlerinde eğitim ve öğretim devam etmektedir. Simav Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Organik Tarım, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme, Muhasebe ve Pazarlama programlarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Ülkemizde Fakülte bulunan ender ilçelerimiz arasında Simav da yer almaktadır
 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Kütahyanın Simav İlçesinin Görseler

  Kütahyanın Simav İlçesi.jpg
+ Yorum Gönder


kütahya simav,  kütahya simav tanıtım,  simav tanitim,  kutahya sımav ilçesinin resmi