+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda İzmir Bergama Küplühamam Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İzmir Bergama Küplühamam
  İzmir Bergama Küplühamam Hakkında Bilgi


  Bergama-Küplühamam.jpg

  1427 yılında yapılan hamamın kadınlar bölümü yoktur. Tekrar yapıldığı anlaşılan soyunma bölümünden sonra soğukluğa girilir. Taç kapısı, kirpi saçakları ve ilginç kubbe süslemeleriyle literatüre geçmiştir. 19.y.y.’a kadar korunan ve bugün Paris Louvre Müzesinde bulunan antik mermer küp nedeniyle Küplühamam adıyla bilinmektedir.

  Rüştiye Mektebi caddesindedir. Taşhan ve İncirli Mescitle birlikte yapılmıştır. Hamamın soyunmasalonundaki havuz üstüne konmuş olan mermer küp yüzünden Küplü Hamam adını almıştır. Hamamın kitabesi yoktur. 830(1427)vakıfnamesinde, Hatip Mahmutpaşa’nın oğlu Hibetullah tarafından yaptırıldığı ve vakfolunduğu anlaşılmaktadır.(2) 8.5×16.6 ölçüsünde olan hamamın esas kubbesini taşıyan duvarla, moloz taş ve kireç harçla yapılmıştır. Hamama, caddeye bakan büyük kapısından girilmektedir. Kadınlara tahsis edildiği günlerde ise arka sokağa açılan küçük kapısı açık bulundurul- maktadır. Soyunma salonunun üstü ahşaptır. Görülen kemer izleri , burasının kubbe ile örtülü olduğunu anlatmaktadır.
  Söylendiğine göre, bu kubbe, yüzyıl önce yıkılmıştır. Mermer plaka döşeli salonun ortasında bir havuz, etrafında soyunma yerleri vardır. Buradan, küçük kapı yanında bulunan ara kapısından soğukluk denilen odaya,oradan da yıkanma yerine geçilmektedir. Yıkanma yerinde bir göbek taşı,üç halvet ve bir sofa ile bir de ayakyolu bulunmaktadır. Göbek taşının üstünde büyük bir kubbe,ötekilerin üzerinde de daha küçük kubbeler vardır. Büyük kubbenin olduğu yerde,dört köşeden 8 köşeye geçmek için köşelerde istilaktitler vücuda getirilmiştir. Mermer döşemenin etrafındaki oluklar suları kanala akıtmaktadır. Kapının karşısına gelen halvet,zengin mermer döşemetaşımaktadır. Dört köşe zeminin ortasındaki yuvarlak,deniz dalgası şeklinde hal köpüğü rengi yekpare somakiden yapılmıştır. Bunun etrafını , yeşil, kırmızı,beyaz somakilerden stilize edilen köşeli vazolarla yapılmış motifler çevrelemiştir.
  Yuvarlaktan dört köşeye geçiş de ,yine ayrı renkteki somakilerle tamamlanmış olup,etrafı yeşil mermerle bordrolanmıştır. Hamamı ısıtmak için döşeminin altında bir çok cehennem yolları yapılmıştır.Buralara külhandan gelen hararet ,hamamı ısıtmaktadır.Bu yılların işlemesi için bir cehenneme bacası ve hamamın hava değişimi için de yedi buhar bacası meydana getirilmiştir.Kubbelerde bulunan cam fanuslar hamama loş bir ışık vermektedir.
  Bu hamamda bulunan mermer küpün göbeğinde ,kabartma bir şerit halinde on beş süvari bir bayram gününü kutlamaktadır.Bu küp ile birlikte Bizans altını dolu olarak bulunan diğer iki küp şimdi İstanbul Ayasofya Müzesinde bulunmaktadır. (2)Hamamın arapçası olan vakıfnamenin kıaltılmış türkçesi şöyledir:Bergama’da Ece mahallesinde (Vezirlerden ece bey adından )kendi mülkü hamamı,akar
  suyu,avlusu,havuzları,kapıları,kilitleri,odaları ve bütün eşyalarıyla vakfetti. Satılmaz, hibe edilmez, rehin bırakılmaz, değiştirilmez, ısen intikal edilmez kıyamete kadar . Eğer bir kimse bunun vakfolunduğunu işiterek değiştiririse ,günahı tebliği edenlerin üzerinedir.Bir kimse bunun iptaline çalışır ve harap olmasına sebep olursa Allah’ın meleklerinin ve insanların lanetine uğrasın. Kaynakça: Bergama Tarihinde Türk İslam Eserleri –Osman Bayatlı (Bergama Belediyesi Kültür Yayınları)
 2. Acil

  İzmir Bergama Küplühamam isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder