+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda İzmir Bergama Taşhan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İzmir Bergama Taşhan
  İzmir Bergama Taşhan Hakkında Bilgi


  Bergama-Tashan.jpg

  1432 yılında inşa edilen handa devşirme malzeme bol miktarda kullanılmıştır. Cephesinde antik taşların kullanıldığı yapının üst katları tuğla-tas almaşık örgüye sahip idi. Yapı harap durumdadır.

  İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu han 1432 yılında yapılmıştır. Banisinin ismi bilinmemektedir.

  Han kesme, moloz ve antik yapılardan derlenen taşlardan yapılmıştır. Orta avlunun çevresinde hanın odaları sıralanmıştır. Günümüzde çok harap durumda olan bu hanın üst örtüsü belirlenememiştir. Yalnızca revakların önündeki sütunlardan birkaç tanesi ayakta kalabilmiştir.

  Kitabenin bulunduğu açıklık yontulu taşla işlenmiş ve bunun altına klasik (9 taşlı) basık Türk kemeri ve mermer söveler yerleştirilmiştir.Kapı önünde bir tonoz veya kubbenin bulunduğunu, kalan kemerin izlerini anlatmaktadır.

  Kapıdan girilince sağdaki oda ile, sonradan ahır haline getirilen bazı odalar ve şimdi kapışı caddeye açılan bir oda (yazıhane) tonozludur. Tonozları çökmüş olan yerlere ahşap örtü yapılmıştır.Bina, esasında bir katlıydı. Çeşitli antik sütun, başlık ve altlıklar kullanılmak suretiyle meydana getirilen saya arkasına odalar dizilmiştir.
  ikinci kat, sonradan ahşap oîarak yapılmıştır.Büyük kapının tam karşısında ahır kapışı vardır. Kapı, iki merkezli
  klasik (19 taşlıdır) Türk kemeridir. Ahır, 21.5×8 ölçüsünde tonoz
  örtüsüne kadar yüksekliği 5 m.’dir.

  Ahır, yontulu büyük taşlarla meydana getirilmiş 4 kemer üzeri ne tonozu oturtmak suretiyle yapılmıştır. Tonoz üstündeki toprak tabakasının ağırlığını azaltmak, aynı zamanda harici hararete karşı ayırma malzemesi olmak üzere, arasına cam kabukları konulmuştur.Ahır kapısının iki tarafındaki tonozlu iki oda, sonradan kiremitle örtülmüştür. Burada bulunan dört köşe planlı kuyu 30 yıl önce kapatılmıştır. Kuyu etrafında bulunan sekiz köşeli taş çerçeve ile suyun akması için yapılan taş oluk döşeme arasında görülmektedir. Yalaklar ise kaldırılmıştır.Ayakyolu yapılmış olan odada ocak izi bulunduğuna göre,burasının yemekhane ve sonradan kahve ocağı olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

  Hanın, incirli mescit tarafında bulunan duvarı, binanın yapışı hakkında iyi bir fikir vermektedir. 28.40 m. uzunluğunda olan duvar antik trahit blok taşlardan sonra, tuğlalann çerçevelediği klasik şekilde meydana getirilmiştir. Burası, iki dişli kirpi saçağı ile nihayetlenmektedir. Saçağın üstünde bulunan moloz duvar ise sonradan yapılmıştır.

  Bu duvarda bulunan düşey (mazgal şeklinde) dar pencereler 15×40 cm. ölçüsündedir. Bunların taş üst eşiğinde, üzerine oyma olarak, Türk tarzında iki merkezli kemer işlenmiştir. Bu pencerelerden yalnız birisinde iz kalmıştır.
 2. BİNGÜL
  Bayan Üye

  Asırlar boyunca ayakta kalmış tarihi değerlerimizden biri. Belkide restore edilseydi bugün bu kadar harap halde olmazdı. Ancak şu an sadece birkaç duvarı ayakta kalabilmiş.
+ Yorum Gönder