+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Koşma Türleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Koşma Türleri nelerdir
  Koşma Türleri nelerdir
  1- Güzelleme: Doğa güzelliklerini sevgiyle içe içe işleyen lirik şiirlerdir. Kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen koşmadır.
  Dinleyin ağalar medhin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
  Noksanî
  2- Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık, vuruşma konularını işleyen ve bu kavramları öven, koşma nazım şekliyle söylenen şiirlerdir.
  Benden selam olsun Bolu Beyine
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir
  Köroğlu
  3- Taşlama: Toplumdaki bozuk yönleri, kişilerin eksikliklerini, zaafları eleştirmek için söylen koşmalardır. Bu şiirlerde şair son derece acımasızdır. Aksak ve eksik yönler açıkça eleştirilir.
  Not: Konu bakımından taşlamanın Divan Edebiyatındaki karşılığı hicviyedir.
  Nesini söyleyim canım efendim
  Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
  Arzuhal eylesem deftere sığmaz
  Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim.
  Serdarî
  4.Ağıt: Ölen bir kişinin ardından söylenen ve onun iyiliğinin, mertliğinin dile getirildiği koşmalardır.
  Not: Bunların dışında koşma nazım biçiminin kullanıldığı münferit ağıtlar da vardır.
  Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
  Yok mudur vatanın illerin hani
  Küsmüş müsün selâmımı almadın
  Şeydâ bülbül şirin dillerin hani
  Kağızmanlı Hıfzî 2. Acil

  Koşma Türleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


koşma türleri,  koşmanın türleri,  koşma türleri nelerdir,  kosma turleri,  koşmanın türleri nelerdir,  koşma ve türleri