+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Altın Post Efsanesi - Yöresel Halk Hikayesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Altın Post Efsanesi - Yöresel Halk Hikayesi
  Altın Post Efsanesi

  Yunan mitolojisindeki Altın Post öyküsü, Tesalya kralının oğlu Phriksos ile kızı Helle'nin çocukluğuyla başlar Öykü*de çocuklann babası ikinci kez evlenmiştir; kocasının çocuklarından nefret eden üvey anne Phriksos ile Helle'yi öldürmek ister İki kardeş öz annelerinin armağanı olan altın postlu uçan bir koçun sırtına binerek üvey annelerinin elinden kurtulurlar Ama yolcu*luk sırasında Helle denize düşerek boğulur (Helle'nin düştüğü Çanakkale Boğazı'na Yu*nanlılar bugün bile Hellespontos ya da "Helle Denizi" derler Phriksos ise Karadeniz'in doğu ucundaki Kolkhis'e (bugünkü Gürcistan) ulaşarak canı*nı kurtarır Kolkhis kralı Phriksos'a çok iyi davranır, hatta sonradan kızı Khalkiope ile evlendirir Phriksos ölümden kurtulduğu için, koçunu adak olarak tanrıların kralı Zeus'a kurban eder; postunu da Kolkhis'te, bir ejderhanın nöbet tuttuğu bir koruluğa asar
  Bu arada Tesalya kralı ölmüş, yerine yeğe*ni Aison geçmiştir; ama bir süre sonra üvey kardeşi Pelias, Aison'u devirir ve tahta kendi*si geçer Aison'un oğlu İason büyüyünce Pelias'ın karşısına çıkıp babasının tahtını geri ister Korkuya kapılan Pelias, genç adamdan kurtulmak için, altın postu getirirse krallığı ona bırakacağına söz verir İason bu anlaşmayı ka*bul eder ve kısa sürede Yunanistan'ın dört bir yanından 50 yiğit toplayarak, adı "hızlı" anla*mına gelen Argo gemisiyle yelken açar
  Kahramanlar yolda pek çok macera yaşa*dıktan sonra Kolkhis'e ulaşırlar Kolkhis kralı altın postu İason'a vermeye yanaşır, ama üç koşulu vardır: İason, ateş püsküren iki kor*kunç boğayı çifte koşarak bir tarlayı sürecek; bu tarlaya bir ejderhanın dişlerini ekecek ve en sonunda ektiği her diş için topraktan fışkıran zırhlı savaşçıları yenecektir İason'un şansına, kralın küçük kızı Medeia güçlü bir büyücüdür ve görür görmez İason'a âşık olur Medeia'nın büyü ve sihirleri sayesinde bu güç görevleri başaran İason, Medeia'yı ve altın postu da alarak Argo gemisiyle kaçar
  Ne var ki onları bekleyen macera ve tehli*keler henüz bitmemiştir Kral altın postu geri alması için oğlu Apsyrtos'u peşlerinden gön*derirse de, Medeia kardeşini kendi elleriyle öldürerek parçalarını denize serpiştirir Daha sonra tanımadıkları denizlere açılan Argo Gemicileri ya da bilinen adlarıyla Argonaut' lar, ancak Medeia'nın zekâsı ve kurnazlığı sa*yesinde yollarını bulurlar
  En sonunda Tesalya'ya döndüklerinde İa-son'un babası hâlâ sağdır, ama çok yaşlanmış*tır Medeia yaşlı adamı sihirli otlarla dolu bir kazanda kaynatıp gençliğini ve gücünü yeni*den kazandırır Daha sonra Pelias'm kızlarını da kendi babalarını kesip kaynatmaları için kurnazca kandırır; aynı büyülü otlardan ver*mediği için Pelias ölür Bu suç yüzünden ülkeden kovulan Medeia ile İason'un arası zamanla açılır ve kavga ederek ayrılırlar Sonunda İason, iyice eskimiş ve karaya çekil*miş olan Argo gemisinin pruvasında oturur*ken, kırılan pruva tahtalarının altında kalarak ölür
  Altın Post efsanesinin daha değişik yorum*lan da vardır; ama bugün en çok anlatılan biçimi bu öyküdür.  alıntı 2. Acil

  Altın Post Efsanesi - Yöresel Halk Hikayesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder