+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Hap Kullananların Hikayeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Hap Kullananların Hikayeleri
  Hap Kullananların Hikayeleri

  LSD (HALLÜSİLOJENLER)

  Hap Kullanımı.jpg.

  Sentetik olarak kimyevi yolla ve ufacık tabletler şeklinde üretilmektedir. Bir iğne ucu kadar alınan LSD hapı, kişinin kendinden geçmesine zaman zaman hallüsilasyonlara yol açar. Madde o kadar tesirlidir ki bir tek dozun sebep olduğu ruhi krizler alındıktan aylar sonra dahi devam eder. Alışkanlığa geçiş devresinde şuur bulanıklaşır, idrak tamamen kaybolmaya başlar. LSD’ nin en tehlikeli şekli birden fazla alındığı takdirde cinnet, intihar, cinayet ve ölümlere yol açmasıdır. Yapılan araştırmalarda LSD madde kullanıcılarının suça daha fazla eğilimli olduğu bulunmuştur. Taşınması .kolay ve dikkat çekmekten uzak olduğu için kullanımı çok yaygındır.

  Uyuşturucu madde türlerine değindikten sonra bu alanda yapılan araştırmalara bakacak olursak, bağımlılığın gün geçtikçe artış göstermesi konu üzerinde araştırmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır. 2002 yılında %33,9’unu ilköğretim 6.sınıf, %23,8’ini ilköğretim 8.sınıf, %25,4’ünü lise 1. sınıf, %16,9’unu ise lise son öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre;

  § Uyuşturucu maddelerden herhangi biri duyanların oranı %92,4 iken bunlar içinde en yüksek oranı %90,4 ile Esrar, %92,1 ile Eroin, %89,4 ile Kokain, %88 ile LSD, %81,3 ile Morfin yer almaktadır. (öğrenciler birden fazla şık işaretlemişledir)
  § Madde kullanımına yönelik teklif alanların oranı %6,5 iken, en çok %4,7 ile LSD hapı, %2,2ile Esrar ilk sıralarda gözükmektedir.
  § Herhangi bir maddeyi deneyenlerin oranı %5 iken, en çok denenen madde %55,2’lik yüksek oranla LSD hapı ve %28,42lük oranla Esrar almaktadır.
  § Uyuşturucu maddeyi hangi sebeplerle deneyenlerin dağılımına baktığımızda;
  %27,8’i bilmeden, %26,6’sı merakla, %19’u arkadaş teklifi ile %26,6’sının ise başka nedenlerden dolayı denedikleri bulunmuştur. Buna ilaveten 2004 yılında yapılan benzer bir araştırmada herhangi bir maddeyi kullanan öğrencilerin yarıya yakını ilk kullandıkları maddeyi bir aile büyüğünden aldığını belirtmektedir.
  § Araştırmanın %48,7’sini kızların, %51,3’nü erkeklerin oluşturduğunu göz önünde bulundurursak uyuşturucu madde bağımlılığının cinsiyete göre dağılımında anlamlı bir farklılık bulunamamışken diğer araştırmada madde kullanım riski erkeklerde kızlara göre eroin kullanım için 10 kat, esrar kullanım için yaklaşık 4 kat daha olduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan tek bir .araştırmanın verilerine bakmak konuyu kavramak açısından sakıncalı olacaktır.
  § Öğrencilerin aile yapısına bakıldığında, anne ve babası ayrı yaşayan öğrencilere göre anne ve babası birlikte yaşayan öğrencilerin uyuşturucu madde kullanma riski 5,1 kat daha fazladır.
  § Anne eğitim düzeylerine göre uyuşturucu madde kullanım oranlarına bakıldığında, annesi okuryazar olmayan öğrencilere göre annesi okuryazar olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 1,9 kat, annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin 2,8 kat, annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin 3,3 kat, annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin 8,32 kat daha fazladır.
  § Baba meslek durumuna bakıldığında babası işçi olan öğrencilere göre babası üst düzey memur olan öğrencilerin madde kullanma riski 11,3 kat, babası memur olanlara göre babası işadamı olan öğrencilerin 5 kat, babası küçük esnaf olan öğrencilere göre babası işadamı olan öğrencilerin 4 kat ve babası diğer mesleklerde çalışan öğrencilere göre babası iş adamı olan öğrencilerin 8,4 kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski vardır.
  § Öğrencilerin birlikte yaşadıkları kişilere göre uyuşturucu kullanma dağılımlarına baktığımızda, ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilere göre akrabasıyla yaşayan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 5,1 kat daha fazladır.
  § Son olarak sınıf arkadaşları arasında uyuşturucu kullananın bulunmasına göre madde kullanım durumuna bakıldığında sınıfta uyuşturucu kullanan arkadaşı olan öğrencilerin uyuşturucu kullanma riski 4,2 kat daha fazladır.

  Uzmanların tespitine göre madde kullanımı sıklıkla 12–13 yaş civarında başlamaktadır. Genellikle yasal olan maddelerden, sigara gibi, yasal olmayan maddelere, esrar, doğru bir seyir izlemektedir. Araştırmalarda sigara ya da alkol kullanan bir kişinin esrar kullanma riski sigara .kullanmayana göre %65 daha fazladır.

  Madde bağımlılığını sapma olarak değerlendirebilmemize yardımcı olması açısından madde bağımlıları ile suç ilişkisini incelememiz gerekmektedir. 2. Acil

  Hap Kullananların Hikayeleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


uyuşturucu kullananların hikayeleri,  lsd kullananlar,  lsd hikayeleri,  uyuşturucu kullananların hikayesi,  lsd hıkayelerı,  eroin kullananlarin itiralari