+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Cumhuriyet Dönemi Ile Ilgili Hikaye Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet Dönemi Ile Ilgili Hikaye Örneği
  cumhuriyet dönemi ile ilgili hikaye Örneği kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Dönemi Ile Ilgili Hikaye Örneği

  Cumhuriyet Dönemi

  Cumhuriyet dönemi edebiyatı Türkiye’nin gerçeklerine gittikçe genişleyen ölçüde eğildi.Yurdun bütün bölgelerinde kentlerdeki, köylerdeki yaşamı ve insan ilişkilerini,yurtdışına göçen işçileri ele aldı. Her sınıftan,her yaşam biçiminden gelen kahramanları canlandırdı.Onları kuşatan toplumsal bozuklukların giderilmesi için öneriler getirildi. Dil devrimi,edebiyatı yakından etkiledi.Türetilen ya da canlandırılan sözcükler yanında bölge ağızlarından sözcükler ve anlatım biçimleri de edebiyata girdi.Halk söyleyişleri, anlatımı kadar dünya edebiyatlarından türlü eğilimlerden,deneylerden izlenimler görüldü. Cumhuriyet’in kuruluşunu ele alan yapıtlar oluşturuldu. Yakup Kadri yakın tarihte oluşan, kendi tanık olduğu olaylara dayanarak toplumdaki değişmeleri,siyasal yaşamdaki çalkantıları, çatışmaları ele alan romanlar yazdı.En etkili romanı ise köylü ve aydın çelişkisini anlatan Yaban (1932) oldu.Cumhuriyet’in ilk on yılında Kurtuluş Savaşı’na katılan halk ve aydınlar,yeni döneme ayak uydurmaya çalışan çıkarcılar ve işbirlikçiler, batı uygarlığı karşısında geleneksel ahlakın ve yerleşik değerlerin tartışılması ,toplumdaki değişmelerin, batılılaşmayı yanlış anlama nın yıkıcı etkilerigibi toplumsal konulara bireysel sorunlar,ruhçözüm deneyleri eklendi. Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları (1934) romanı başkent Ankara’nın, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yaşamını canlandırıyordu.Deniz tutkunu olan Sait Faik, kendi yaşadığı Burgaz Adası’nın Rum balıkçılarını,kentin küçük insanlarını geniş bir insan sevgiisyle canlandırdı.Öte yandan üretim biçimine,üretim biçiminde değişmenin yaşamı nasıl etkilediğine dikkati çeken ilk yapıt Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca (1931) adlı köy romanıdır.Sabahattin Ali,Kuyucaklı Yusuf romanıyla 20 yıl kadar sonra gelişecek köy romancılığına öncülük etti.Köylüleri,düşkün kadınları,toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri ele alan öyküler kaleme aldı.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet dönemi hikayeleri örnekleri,  cumhuriyet dönemi hikaye örnekleri,  cumhuriyet dönemi ile ilgili hikayeler,  cumhuriyetle ilgili hikaye,  Cumhuriyet edebiyatı ile ilgili hikaye örneği