+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Ya Istiklal Ya ölüm Ile Ilgili Hikaye Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ya Istiklal Ya ölüm Ile Ilgili Hikaye Örneği
  ya istiklal ya ölüm ile ilgili hikaye Örneği kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Ya Istiklal Ya ölüm Ile Ilgili Hikaye Örneği

  Ya Istiklal Ya Ölüm


  Bağımsızlık ve hürriyetlerini her ne bahasına ve her ne karşlılgında olursa olsun zedeleme ve kayıtlamaya asla müsamaha etmemek;
  bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün mnasiyle koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte bağımsızlık ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş mnasını, yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez prensip Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakrlığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki,
  devamlı olarak insanlığın hürmet ve saygısına lyık bir topluluk olarak düşünülebilirler


  Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldıgımız vazifenin temel ruhudur Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakkında şüphe yok ki çok düşündük Fakat netice olarak edindiğimiz görüşve iman, bunda, muvaffak olabilecegimize dairdir. Biz, böyle işe başlamış adamlarız
  Bizden evvelkilerin işledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan bagımsızlığında kayıtlı bulunuyordu şimdiye kadar Türkiye''yi, medeniyet dünyaslnda kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doğmaktadır. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün yaşama kabiliyetinden soyunma ve uzaklaşmasını gerektirebilir Biz; yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnaslz bütün millet fertleri, belki içinde bulunduklarl güçlükleri tamamen anlamakslzln, bugün yalnlz bir nokta etraflnda
  toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir O nokta; tam bagımsızlığımızın temini ve devam ettirilmesidir
  Tam bagımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mnasiyle bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden barış ve sükûna erişeceğimiz inancında değiliz

  Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun bagımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lyık olamaz

  Yabancl bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinligi itiraftan başka bir şey degildir Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez

  Halbuki Türk''ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir

+ Yorum Gönder