+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Toplumsal Eğitim Ne Kadar Önemli Toplumsal Eğitim Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Toplumsal Eğitim Ne Kadar Önemli Toplumsal Eğitim Ne Demek
  Toplumsal Eğitim

  Bireyin, toplumun bir parçası olarak ailede başlamak üzere çevresindeki sosyal yapıdan aldığı eğitimdir.
  Geleneklere, dine, sınıfa vb. bağlı olan bu eğitim bireyin değer yargılarının yapısını oluşturur ve bir şekilde toplumun devamını sağlar.daha sonraki yaşamında da beşeri ilişkileri veya kariyer anlamında da aldığı eğitim çok önemlidir.
  toplumsal-e-itim.jpg
  Topluma yönelik eğitim faaliyetlerinin ortak noktası, okul dışı, bir başka ifadeyle örgün eğitimin dışında kalmasıdır. Dolayısıyla, sosyal pedagoji; mecburî eğitimini tamamlamış olan veya buna paralel olarak bazı sosyal sorunlu kişiler için, genelde kamu kurum ve kuruluşlarca düzenli, plânlı ve sistemli bir şekilde yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin bütünüdür
 2. Zarafet
  Üye

  Eğitim bireyin davranışlarında kalıcı değişiklikler oluşturan değişim sürecidir. Bireyin, toplumun bir parçası olarak ailede başlamak üzere çevresindeki sosyal yapıdan aldığı eğitimdir. Toplumun ayakta durmasını sağlayan pek çok etken vardır. Eğitim sadece büyümeyi değil, bunu etkileyen insanın refahı ile ilgili bir çok sürece de olumlu etkiler yapıyor. Bir toplumun eğitim düzeyi ile demografik özellikleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder