+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Bakteri Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Bakteri Çeşitleri
  Bakteri Çeşitleri

  Bakteri Çeşitleri.jpg

  A)Şekillerine Göre Bakteriler:
  1-Basil, çubuk şeklinde olan bakteriler.
  2-Kok, yuvarlak bakteriler Diplokok, yan yana bulunan iki kok bakterisi Streptokok, yan yana sıralanmış kok bakterileri Stafilokok, topluluk oluşturan kok bakterileri.
  3-Spiral, spiral şeklini almış bakterilerdir.
  4-Vibrio, virgül şeklini almış bakterilerdir.

  B)Oksijen Kullanma Durumuna Göre:
  1-Aerob, oksijenli ortamda yaşayan bakteriler
  2-Geçici aerob bakteriler
  3-Geçici anaerob bakteriler
  4-Anaerob, oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler.

  C)Gram Boyasına Göre:
  1-Gram – pozitif bakteriler, gram boyası ile boyanır.
  2-Gram- negatif bakteriler, gram boyası ile boyanamazlar.

  D)Beslenme Şekillerine Göre:
  1-Hetetrof Bakteriler
  2-Ototrof Bakteriler

  Hetetrof Bitkiler:
  a)Saprofit(çürükçül) Bakteriler:
  b)Parazit Bakteriler

  Ototrof Bakteri:
  a)Fotosentetik Ototrof Bakteriler
  b)Kemosentetik Ototrof Bakteriler 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Bakteriler, canlı grubunun en çok bilinen grubudur. Bakteriler o kadar çoktur ki hemen hemen her yerde vardırlar özellikle atıkların bol olduğu yerlerde ve sularda çok bulunurlar.
+ Yorum Gönder