+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Isı Ve Sıcaklık Arasındaki Benzerlikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Isı Ve Sıcaklık Arasındaki Benzerlikler

  Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki ve Özellikleri

  Isı Ve Sıcaklık.jpg

  1- Maddenin Tanecikli Yapısı :

  Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur.
  Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Maddeleri oluşturan tanecikler bazı maddelerde atomu bazı maddelerde de molekülü temsil eder.
  Maddeyi oluşturan taneciklerin arasında boşluk bulunur.
  Madde hangi halde olursa olsun maddeyi oluşturan tanecikler hareket halindedir. Bu nedenle maddeyi oluşturan taneciklerin hareketlerinden dolayı hareket (kinetik) enerjileri vardır.
  Maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı ve taneciklerin hareketi maddenin haline göre değişir.
  Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler sadece oldukları yerde titreşme hareketi yaparlar.
  Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazladır ve tanecikler hem titreşme hem de birbirleri üzerinden kayarak dönme (öteleme) hareketi yaparlar.
  Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre çok fazladır ve tanecikler birbirlerinden tamamen bağımsız hareket ederler. Gaz tanecikleri titreşme, birbirleri üzerinden kayarak dönme ve hem birbirlerine hem de bulundukları kabın duvarlarına çarpıp sıçrama (yayılma = difüzyon) hareketi yaparlar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Isı Ve Sıcaklık

  Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür.Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları kinetik enerjilerinin ortalamasına (yaklaşık bir taneciğin kinetik enerjisine) sıcaklık denir.
  Sıcaklık bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir.
  Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar.
  Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.
  ÖRNEKLER :
  1- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması :
  Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır.
  2- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması :
  Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır.
  NOT :
  1- Isı enerjisi kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır).
  Isı enerjisi atom molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur.
  2- Isı enerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır.
  3- Isı hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin toplamına eşittir

+ Yorum Gönder


ısı ve sıcaklık arasındaki farklar,  ısı ve sıcaklık arasındaki benzerlikler