+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Sembolizm - Simgecilik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Sembolizm - Simgecilik
  Sembolizm Nedir

  1Sembolizm Nedir.jpg
  19. yüzyılın sonlarında Fransada ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Simgecilik, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başladı. Simgeciler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçladı. Simgeciler, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya, şairin ruhsal durumunu ve gerçekliğin belirsiz ve karmaşık birliğini dolaylı biçimde yansıtacak özgür ve kişisel eğretileme ve imgeler aracılığıyla varoluşun gizemini aktarmaya çalıştılar.

  Simgeci şiirin başlıca temsilcileri Charles Baudelairenin şiir ve görüşlerinden fazlaca etkilenen Fransız Stephane Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbauddur. Sembolik yazarlar arasında Jules Laforgue, Henry de Regnier, Rene Ghil, Gustave Kahn, Belçikalı Emile Verhaeren, ABDli Stuart Merrill, Francis Viele Griffin yer alır.


  Türk Edebiyatında Sembolizm

  Bu anlayışın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettindir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz Ahmet Haşimdir. Kimi yönleriyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar.

  Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.

  Ahmet Haşim (Piyâle Önsözü)
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Sembolizm çeşitli alanlarda kullanılır. Herhangi bir şeyi kendisinden farklı bir şeyle belirtmeye denir. Sembolistler dış dünyada gördüklerini değil sezdikleri şeyleri, gördüklerini değil hisettikleri şeyleri, doğayı değil sezdiklerini yazmışlardır.
+ Yorum Gönder