+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Şerefname Nedir - Şerefname Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Şerefname Nedir - Şerefname Hakkında
  Şerefname Hakkında Bilgi

  Şerefname Hakkında.jpg

  Şerefname Kürt sülalelerinin ayrıntılı tarihçesidir. Şeref Han tarafından 1597 tarihinde Farsça olarak kaleme alınmıştır. Kürt tarihine ilişkin en önemli özgün kaynaklardan biridir.

  Şeref Han, Bitlis emiri Şemseddin Han'ın oğlu, Osmanlılarla 1514'te ittifak andlaşmasını imzalayan ve Bitlis'teki Şerefiye Camii'ni inşa ettiren 4. Şeref Han'ın torunudur.
  Şeref Han
  Bölümleri

  * Giriş bölümü: Kürt toplulukları ve durumlarını anlatır.

  * Birinci Safha: Geçmişte bağımsız hükümdar ve sultan olarak adına hutbe okutulan Mervani ve Eyyubi emirleri ile Şehrizor, Büyük Lor ve Küçük Lor hanedanları hakkındadır.

  * İkinci Safha: Saltanat ve bağımsızlık iddiasında bulunmamakla birlikte bazen kendi adlarına hutbe okutmuş ve para bastırmış olan Erdelan, Hakkâri, Behdinan (İmadiye) ve Bohtan (Cizre) hükümdarları hakkındadır.

  * Üçüncü Safha: Çemişkezek, Eğil-Palo, Çermik, Sason-Hazzo, Hizan, Müks (Bahçesaray), Kilis, Şirvan, Atah (Lice), Tercil (Hazro), Swêdi, Slemani (Silvan), Mahmudiyan (Hoşab), ve diğer yerlerdeki ikincil hükümdar sülaleleri hakkındadır.

  * Dördüncü Safha: Yazarın ataları olan Bitlis hükümdarları hakkındadır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Bu eser Kürt toplumuyla ilgili yazılmış en önemli eserlerden biridir. Şeref Han a göre devlet olmak için hutbe okutmak ve devlete ait para basmak gerekir. Şeref Han bu eserinde ayrıca Kürtlerin bir araya gelmemesini eleştirir ve zaza, sorani ve kurmanç gibi toplulukların tek bir çatı altında toplanması gerektiğini söyler.
+ Yorum Gönder