+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda iç salgı bezi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  iç salgı bezi nedir
  İç Salgı Bezi Nedir

  salgı bezi ne demektir, salgı bezi anlamı, salgı bezi tanımı, salgı bezi özellikleri,
  iç salgı bezi.jpg

  İÇ SALGI BEZLERİ (Endokrin bezler). Kanalsız olup, salgılarını doğrudan kan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını, kanallar aracılığıyla dolaşıma veren bezlere ise, ekzokrin bezler adı verilir. İç salgı bezlerinin salgıları hormon adını alır ve büyüme, cinsel gelişme ve çalışma, metabolizma, zekâ ve duygusal gelişimin kontrolunda başlıca rolü oynar.

  İç salgı Bezleri ve Görevleri

  Büyüme Hormonu: Yaş ile orantılı olarak Büyümeyi sağlayan hormondur. Çok salgılanırsa Devlik az salgılanırsa Cücelik oluşur.

  Tiroksin Hormonu: Büyümeyi, gelişmeyi ve vücudumuzdaki Solunum hızını, vücut sıcaklığını ve tansiyonu gibi kimyasal olayları düzenler. Vücuda yeterli iyot alınmadığında tiroit bezi büyür ve guatr hastalığına sebep olur.

  Kalsitonin Hormonu: Kandaki kalsiyum ve fosfor oranını düzenler. Kandaki kalsiyumu kemiklere geçirerek kemiğin sertleşmesini sağlar.

  Adrenalin Hormonu: Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında salgılanarak metabolizmayı yani kalp, akciğer, damarlar, böbrek,kaslar, göz gibi organların çalışmasını hızlandırır.

  Aldesteron Hormonu: Kandaki mineral oranını böbreklerden süzülmesini engelleyerek ayarlar.
  İnsülin Hormonu: Kan şekerinin ayarlanmasında görev alır. Kandaki şekerin azalmasını sağlar. Yetersiz insülin hormonu salgılanması durumunda kandaki şekerin fazlası depolanamaz ve idrara geçerek bol suyla beraber dışarı atılır. Bu olaya şeker hastalığı denir.

  Glukagon Hormonu: Kan şekerinin ayarlanmasında görev alır. Kandaki şekerin artmasını sağlar.

  Dişi Eşeysel Hormonları: Yumurtalıktan salgılanır. Ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Dişilere özgü ince ses gelişimi, üreme organlarının gelişimi, dişiye özgü vücut yapısının oluşturulmasını sağlar. Yumurta oluşmasını sağlar.

  Erkek Eşeysel Hormonları: Testislerden salgılanır. Ergenlik döneminde erkeğe özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Sakal bıyık çıkması, kılların büyümesi, sesin kalınlaşması, kemiklerin gelişmesi, erkek tipi kaslı bir vücut yapısının ortaya çıkmasında etkilidir. Sperm oluşmasını sağlar. 2. Mesport
  Moderators

  salgı bezi nedir

  salgı bezi ne demek, salgı bezi neye denir, salgı bezi hakkında, salgı bezi ile ilgili bilgiler, salgı bezi hakkında bilgi,  Hayvanların ve insanların vücudunda kandan aldıkları ham maddelerle özel kimyasal salgılar üreten organlara salgı bezi denir. Salgı bezleri salgılarına ve salgılarını verdikleri yere göre üç çeşittir.

  1. Açık Bez (Dış Salgı Bezi = Ekzokrin bez)
  Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer.

  2. Kapalı Bez (İç Salgı Bezi = Endokrin bez)
  Salgısını doğrudan kana veren bezlerdir. Hipotalamus, hipofiz, böbreküstü, paratroit ve tiroit bezleri gibi bezler bu gruba girer.

  3. Karma Bez
  Hem açık hem de kapalı bez olarak görev yapan bezlerdir. Pankreas, mide, ince bağırsak ve eşeysel bezler bu gruba girer.

  İç salgı bezleri tarafından kana salgılanan, kan yolu ile hücrelere dağılarak belirli hedef organlara giden ve düzenleyici görevleri olan kimyasal maddelere hormon denir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Salgı Bezleri

  Salgı yapabilen hücrelerin topluluğuna bez denir. Bitkilerde salgı yapan hücreler dağınık olarak bulunur. Bu yüzden bitkilerde salgı bezi yoktur. Bez olmadığı halde salgı yapabilen hücrelere hayvanlarda da rastlanır. Örneğin; mide ağzının çeperindeki hücreler “gastrin “, ince barsak çeperindeki bazı hücreler “sekretin ” hormonu salgılar.

  Hayvanlarda salgı yapan bezlerden kimileri kana hormon salgılar. İşte kana hormon salgılayan bu bezlere endokrin bez denir. Hipofiz, epifiz, tiroit, paratiroit, timüs, böbrek üstü bezleri hormon salgıladıklarından endokrin bezdirler. Bu bezlere hormonlarını kana doğrudan verdiklerinden kanalsız bezler veya kapalı bezler de denir.

  Bazı bezler ise hormon olmayan maddeler salgılarlar. Bunlara ekzokrin bezler denir. Tükürük bezleri, ter bezleri, süt bezleri ve gözyaşı bezleri bunun örnekleridir. Bu bezler salgılarını, salgı nerede kullanılacaksa bir kanalla oraya dökerler. Bu yüzden bunlar, kanallı bezler (açık bezler) diye isimlendirilir.

  Bunların dışında kalan bezler ise hem kanalsız, hem de kanallı olarak salgı yaparlar. Yani bir taraftan endokrin bez gibi hormon salgılarlarken, öte yandan ekzokrin bez gibi hormon olmayan maddeler de salgılarlar. Pankreas, karaciğer, eşey bezleri (yumurtalıklar ve testisler) bunlardandır. Bu bezler iki ayrı bez gibi düşünülebilir

+ Yorum Gönder


iç salgı bezleri nedir,  iç salgı bezi nedir,  iç salgı bezleri nelerdir,  ic salgi bezleri nedir,  iç salgı bezi tanımı,  iç salgı bezlerimiz nelerdır