+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Evrim hakkında herşey Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Evrim hakkında herşey
  Evrim hakkında herşey

  Evrim teorisine göre ilkel tek hücreli canlılar çok hücrelilere dönüşmüştür. Bu canlılar milyonlarca yıllık bir süreçte balıksırtı kemiği bulunan hayvanları oluşturmuşlardır. Bazı türler milyonlarca yıl boyunca çok büyük değişmelere uğrarken kimileri çok az değişmiştir. Balıklar gelişerek hem kara hem de suda yaşayabilen canlıları oluşturmuştur.

  Evrim.jpg

  Lamarck’a Göre Evrim: Lamarck a göre bir organ çok kullanılırsa gelişir. Bu özellikte kalıtsaldır demiştir. Ancak haltercinin kaslarının genişliği bebeğine aktarılamaz. Burada doğru olan sadece KULLANIM sonucu organın gelişmesidir. Ayrıca kör bağırsağımızı hiç kullanmadığımız halde kaybolmamıştır.

  Ayrıca AUGUST WEİSMAN (OGUST VAYSMAN) yirmi döl boyunca farelerinin kuyruklarını kesmiş ama yinede fareler kuyruklu doğmuştur.

  Çinliler yüzyıllardır çocuklarına dar demir ayakkabı giydirmelerine rağmen ayak boyları küçülmemiştir.

  Darwin’e Göre Evrim: Darwin’e göre evrimin asıl nedeni mutasyondur. Mutasyon sonucu ortaya çıkan canlılardan güçlü olanlar kalmış zayıf olanlar yok olmuştur. Örneğin uzun boylu zürafalar yaşarken kısa boylu zürafalar yok olmuştur. Hâlbuki mutasyonların sonucu meydana gelen canlıların çoğu ölür veya kısırdır. O halde bu olayda yeni türün oluşmasına engeldir. Ayrıca canlılar arasında geçit tür denilen örneğin insan ve maymun arasında böyle bir geçit canlıya rastlanmamıştır.

  Lamarck'a göre;

  Türler gereksinmelerine göre biçim değiştirir.
  Çevreye uygun olan nitelikler türlere kalıtım yoluyla geçer.
  Kullanılan organlar gelişir kullanılmayanlar körelir.
  Lamarck vücut hücrelerinde meydana gelen değişimlerin kalıtsal olduğunu söyler. Darwin ise modifikasyonların (sonradan kazanılan kalıtsal olmayan değişiklikler) gelecek nesillere aktarılamayacağını sadece mutasyonların aktarılabileceğini savunmuştur. Darwin de Lamarck gibi evrimin doğal seleksiyon(ayıklama) yoluyla gerçekleşir. Ortam güçsüzleri yok etme yoluyla ayıklar Örneğin: Darwin'e göre soğuk ülkelerdeki kürksüz türler elenmeye yok olmaya mahkûmdur.
  Lamarck'a göre ise bu hayvanlar elenmez kendilerine kürk edinirler.


  Kromozomlar kendi benzerlerini oluşturma özelliğine sahiptir. Kromozomların en önemli görevi genleri taşımaktır. Genler kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtım birimleridir. DNA ve RNA yapısal ve işlevsel olarak birbirinden farklılık gösterir. DNA bir hücrenin yönetimi için gerekli olan bilgileri taşır. Depo edilmiş bu bilgiler hücrenin büyüme gelişme ve üreme faaliyetlerinde kullanılır. Yani hücrenin esas beyni DNA’dır. 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Bir şeyin, değişim ve gelişimler sonucu, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi ve dönüşmesidir. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De*ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişimdir evrim.
+ Yorum Gönder