+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Akarsuların Oluşturduğu Şekiller
  Akarsuların Oluşturduğu Şekiller nedir

  akarsular-n-olu-turdu-u-ekiller.jpg
  Yeryüzünün şekillenmesinin büyük bir bölümü akarsular tarafından gerçekleştirilir. Akarsular bu işlevlerini aşındırma ve biriktirme yollarıyla gerçekleştirir.

  Akarsuların en önemli işlevi aşındırmadır. Akarsu geçtiği sahalardaki malzemeleri gerek fiziksel, gerekse kimyasal yoldan aşındırır.

  Akarsuyun aşındırma işlevinin bağlı olduğu çeşitli etkenler; akarsuyun taşıdığı su miktarı, yatağın eğimi, akarsuyun hızı, taşınan yük miktarı, arazideki taş ve tabakaların yapısal özelliği gibi etkenlerdir. Akarsuların geçtikleri sahalarda kazarak, kopararak yaptıkları aşındırmaya fiziksel (mekanik) aşındırma denir. En yaygın aşındırma şekli bu tür aşındırmadır.

  Akarsuyun, çözünebilir türdeki taşların bulundukları yerlerden geçerken bu tür taşları eritmesiyle oluşturdukları aşındırmaya ise kimyasal aşındırma denir. Akarsularda aşındırma işlevi ağızdan kaynağa doğru olur. Bu duruma geriye aşındırma denir. Bu işlev sırasında akarsu, yatağını derine ve yana doğru aşındırır. Akarsular eğimli yamaçlardan akarken daha çok derine aşındırma yaparken, eğimin az olduğu yerlerde yana aşındırma yapar.

  Akarsuyun aşındırma işlevleri sırasında en son ulaştığı seviye deniz seviyesidir. Bu seviye taban seviyesi olarak da adlandırılır.

  Her akarsu yatağının boyuna profili farklıdır. Bu profil aşındırmalara bağlı olarak değişir. Akarsu aşındırmasının en son ulaştığı taban seviyesinde, yatağın profili sabit bir hâle gelir. Bu profile denge profili denir.  Denge profiline ulaşmış akarsularda; yatak eğimi, akış hızı ve hidroelektrik potansiyel azalmıştır. Bu nedenle bu akarsular taşımacılığa elverişlidir. Bu tür akarsular daha çok Avrupa kıt’ası gibi eski kara kütlelerinde görülür.

  Türkiye, jeolojik oluşumunu yakın bir zamanda tamamladığından yükseltisi ve engebeliliği oldukça fazladır. Bu durum Türkiye akarsularının henüz denge profiline ulaşamamasına yol açmıştır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Akarsu Biriktirme Şekilleri

  1) Delta:
  Akarsuların deniz kıyısında topladıklarını biriktirmesi sonucu oluşan şekillerdir.

  2) Birikinti Yelpazesi: Eğimin azaldığı yerlerde yelpaze şeklinde oluşan akarsu biriktirme şeklidir.

  3) Seki (Taraça): Deniz ve karadaki yükselmelere bağlı olarak, akarsuyun yatağını derine aşındırması sonucu eski yatağın basamak şeklinde ortaya çıkmasıyla oluşan akarsu biriktirme şeklidir.

  4) Birikinti Konisi: Birikinti yelpazelerinin birleşmesiyle oluşan akarsu biriktirme şeklidir.

  5) Dağ Eteği Ovası: Birikinti konilerinin birleşmesi sonucu meydana gelen şekillerdir.

  6) Irmak Adası (Kum Adası): Akarsuların taşıdığı malzemelerin eğimin azaldığı yerlerde bırakması sonucu, adalar şeklinde oluşan biriktirme şeklidir.


+ Yorum Gönder


akarsuların oluşturduğu şekiller slayt,  türkiyede akarsuların oluşturduğu yer şekilleri slayt,  rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri slayt,  akarsuların oluşturduğu şekiller,  akarsuların oluşturduğu yer şekilleri,  akarsuların oluşturduğu yer şekilleri slayt