+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Endoplazmik Retikulum Nedir, endoplazmik retikulum ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Endoplazmik Retikulum Nedir, endoplazmik retikulum ne demek

  Endoplazmik retikum ne demektir


  Hücre zarını çekirdek zarına bağlayan kanallardan meydana gelir. E.R yumurta, embriyonik hücreler ve eritrositler hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Her hücrenin endoplazmik retikulum kendisine has bir yapıya sahiptir. E.R kanalcıkları sabit bir yapıya sahip olmayıp, hücrenin işlevine göre değişebilir. Kanalcıklar hücre bölünürken kaybolur, daha sonra yeniden oluşturulur.

  endoplazmik-retikulum.jpg

  E.R başlıca özellikleri şunlardır:
  - Zarları üzerinde bulunan ribozomların sentezlendiği protein moleküllerini golgi aygıtına taşır.
  - Granülsüz E.R yağ sentezi yapar.İç salgı bezlerinden yağ tabiatında steroid hormonları salgılar.
  - Sitoplazmik matriksle birlikte hücreye destek sağlar.
  - Hücre içi dolaşımı sağlar. İyon ve küçük molekülleri gerekli bölgeler taşır.
  - Hücrede asidik ve bazik tepkimelerin birbirlerini etkilemeden meydana geldikleri ortamı oluşturur.
  - Çizgili kaslarda, kasın gevşemesi ve kasılmasında rol oynar.
  - E.R yapı ve fonksiyon yönüyle çekirdekle yakın ilişki vardır.

  Hücrede iki tip E.R bulunur.

  A:Granüllü Endoplazmik Retikulum:
  Zarları üzerinde ribozom bulunduğu için granüllü bir görüntüye sahiptir. Ribozomlar E. R üzerinde düzenli aralıklarla dizilirler. Bu tip E. R özellikle protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde daha iyi gelişi. Ribozomlarda sentezlenen protein E. R kanallarına geçer. Sentezlene proteinler ya doğrudan metobolik faliyetlerde kullanılır yad golgi aygıtı vasıtasıyla hücre dışına salgılanırlar.

  B:Granülsüz Endoplazmik Retikulum:
  Üzerinde ribozom bulunmaz, düz bir yapıya sahiptir. Genellikle karaciğer, testiz, ovaryum, böbrek üstü bezi, bağırsak mukakozası gibi işlevleri birbirinden farklı hücrelerde bulunur.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Endoplazmik Retikulum kısaca görevleri

  - Hücre içinde madde dağılımı ve taşımında görevlidir.


  -Salgı yapan hücrelerde gelişmiştir.


  - Üzerinde ribozom taşıyıp taşımamasına göre ikiye ayrılır. Ribozom bulunduranlara granüllü, bulundurmayanlara granülsüz endoplazmik retikulum denir. Granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinde; granülsüz ise karbonhidrat, lipit ve streoid metabolizmasında görevlidir.


  - Çekirdek zarının oluşumunda görev alır.
 3. AZMİYE
  Devamlı Üye
  Endoplazmik Retikulum hücre içerisinde ince bir ağ gibi yerleşmiş olan ve ince olan bir borucuk sistemidir. Endoplazmik Retikum aynı zamanda çeşitli organellerden de sorumludurlar.
+ Yorum Gönder