+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda 16. Yüzyıl Halk Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  16. Yüzyıl Halk Edebiyatı
  16. Yüzyıl Halk Edebiyatı kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  16. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı


  16. Yüzyıl Türk Halk Edebiyatı.jpg


  Bu yüzyılda sadece Tekke edebiyatının değil, din dışı konularda söylenen şiirlerin de metinleri ele geçmiştir. Ellerinde sazlarla diyar diyar dolaşan, nerede bir güzel görülürse ona aşık olan ve şiirler söyleyen şairler, ordularda, kışlalarda, hudut boylarında boy gösteren aşıklar eski halk geleneğini sürdürmüşler ve "Aşık Edebiyatı" denen edebiyatı yaşatmışlardır.

  Bunların en tanınmışı, yüzyılın sonlarında şöhret kazanan Köroğlu'dur. Ayrıca Kul Mehmet, Hayali, Bahşi adlı aşıklar da dönemin önemli şairleridir.

  Tekke Edebiyatının bu dönemdeki temsilcisi Pir Sultan Abdal'dır. Pir Sultan Abdal tekke şairleri arasında şiirlerini sazla söyleyen ender kişilerdendir. Daha çok nefesleriyle tanınır.
+ Yorum Gönder