+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Sevgili Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Sevgili Nedir
  halk edebiyatında sevgili nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Sevgili

  Sevgili halk edebiyatında insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

 3. Fatma
  Administrator
  Aşık halk edebiyatı


  Âşık halk edebiyatı.jpg

  Âşık veya ozan denilen kişilerin saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur.
  Genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini "cönk" dedikleri defterlerde toplamışlardır.
  Şairler, sazlarını omuzlarına alarak köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşmışlardır.
  Şiirlerde anlatım içten, canlı ve yalındır.
  Şairler, halkın içinden çıktığından halk dilini kullanmışlardır. Bu sade dil, 18. ve 19. yüzyıllarda bazı şairler tarafından Divan Edebiyatı'nın etkisinde kalmasıyla eski arılığını kaybetmiştir.
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Koşma, semâî, destan, varsağı gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıplarına ağırlık verilmiştir.
  Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplumun sorunları, insan davranışları, bunlarla ilgili eleştiriler konu olarak işlenmiştir.
  Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer; Buna tapşırma denir.
  Göz kafiyesi anlayışı yerine kulak kafiyesine ağırlık verilmiştir. Yani kafiye için aynı sesin kullanılmasına gerek yoktur. Buna göre p/b, ç/ş, t/d, l/n gibi seslerle de kafiye yapılmıştır.
  Genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılmıştır.
  Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) dışında edebî sanatlara fazla yer verilmemiştir.
  Bazı ürünlerde yöresel özellikler görülür.
  Şiirler genellikle hazırlık olmaksızın irticâlen, yani içe doğduğu gibi söylenir.
  Divan Edebiyatı'nda görülün kalıplaşmış benzetmeler (mazmun) Halk Edebiyatı'nda da vardır. Buna göre sevgili anlatılırken yeşil başlı ördek, inci diş, elma yanak, badem göz, kiraz dudak, keman kaş, sırma saç, selvi boy gibi benzetmeler kullanılmıştır.
  Divan Edebiyatı daha çok düşünceye önem verdiği için soyut bir edebiyattır. Halk Edebiyatı'nda ise şair gördüğünü, yaşadığını anlatır. Bu nedenle Âşık Edebiyatı somut bir edebiyattır. Ayrıca Divan Edebiyatı'nda sevgilinin tipi çizilir, adı söylenmez. Halk Edebiyatı'nda ise sevgilinin adı (Elif, Ayşevb.) vardır.
  Şiirler, işlenen konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi adlar alır.
  Âşık Edebiyatı hayalî olaylardan çok, gerçekçiliğin ön plâna çıktığı bir edebiyattır.
  Gerçeklik ön plandadır.
+ Yorum Gönder