+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Anlatım çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım çeşitleri Nelerdir
  anlatım çeşitleri nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Anlatım çeşitleri

  Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım


  Anlatım çeşitleri.jpg
  Lirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev"de kullanılır.
  Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.
  Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.
  Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
  Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.


  Betimleyici Anlatım
  Özellikleri:
  Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.
  Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.
  Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.
  Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.
  Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.

  Sanatsal Betimleme:
  İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.
  Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
  Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.
  Amaç sanat yapmaktır.

  Açıklayıcı Betimleme:
  Bilgi vermek amacıyla yazılır.
  Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
  Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.
  Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.
  Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.
  Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.


  Öğretici Anlatım

  Alıcının bilmediği varsayılan bir konuda, onu bilgilendirmek ve bu bilgileregöre davranmasını is*temek için hazırlanan metinlerde öğretici anlatım kullanılır. Öğretici anlatımlarda bir bilginin alıcıya aktarılmasında her türlü yol ve yaklaşım kullanılabilir. Buna bağlı olarak bir öğretici anlatımda "öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, tartışmacı hatta betimleyici anlatım" kullanılabilir. Öğretici anlatımın kullanıldığı metinler bilgi vermek amacıyla düzenlenir, bu metinlerde anlatım nesnel özellik taşır, açıklık ve kesinlik önemlidir. Alanında gerekli bilgi birikimine sahip kimseler tarafından hemen anlaşılacak şekilde metin*ler oluşturulur.

  Öğretici anlatımda dil, göndergesel işlevde kullanılır. Dil dışı öğeler (grafik, plan, çizge, tablo vb.) ve konu ile ilgili terimlerin kullanılması söz konusudur. Söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez. Genellikle geniş zaman kipi kullanılır.

  Deneme, bilimsel metinler (edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, matematik vs. bilimleriyle ilgili metin*ler), özyaşamöyküsü, eleştiri metinleri, kıssadan hisseye yönelik metinler öğretici metin özelliği taşı*maktadır.

  Öğretici Metinlerin Özellikleri:

  Belli bir konuyu öğretmeye yönelik oluşturulduğundan o konu ile ilgili terimlerin kullanılması söz konusudur.
  Söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime grupla*rına yer verilmez.
  Genellikle nesnel anlatım söz konusudur.
  Çoğunlukla geniş zaman kipi kullanılır.
  Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
  Anlatım açısından yoruma ve karmaşıklığa yol açmayacak dil kullanılır.
  Bilgi verme amacıyla düzenlenir.
  Alanında gerekli bilgi birikimine sahip kimseler tarafından he*men anlaşılacak şekilde metinler oluşturulur.
  Dil dışı öğeler (grafik, plan, çizge, tablo vb.) de kullanılabilir.

+ Yorum Gönder