+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Atom çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atom çeşitleri Nelerdir
  atom çeşitleri nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Atom çeşitleri hakkında bilgi

  Proton sayıları aynı nötron sayıları farklıdır.bir başka deyişle atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlara denir.İzotop atomların atom numaraları aynı kimyasal özelliklere sahipken nötron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri farklıdır.Ancak kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için elektron sayılarının da aynı alması gerekir.Yani elektron sayılarının da kontrol etmemiz gerekir.İyonlara dikkat edelim.


  Atom çeşitleri.jpg

  İzoton Atom: Adında anlaşıldığı gibi nötron sayıları aynı atom numaraları farklı olan atomlara izotop atom denir.Bunların kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olamaz çünkü proton sayıları farklıdır.

  İzobarAtom: Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı atomlara denir.Buda şu anlama gelir atom numaraları farklı olduğundan kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

  İzoelektronik: Elektron sayıları aynı olan atom yada iyonlara izoelektronik denir.

  Allotrop Atom: Sadece mölekül yapıları ve özellikleri farklı olan atomlara allotrop atom denir+ Yorum Gönder


atom çeşitleri,  atom cesidi,  atom cesitleri,  atom türü nedir,  atom çeşitleri nelerdir