+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Sıfat çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sıfat çeşitleri Nelerdir
  sıfat çeşitleri nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Sıfat çeşitleri Hakkında Bilgi


  Sıfat çeşitleri.png

  Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt başlıklara ayrılırlar:


  1. Niteleme Sıfatları
  2. Belirtme sıfatları
  a.İşaret sıfatları
  b. Sayı sıfatları  1. Niteleme Sıfatları
  İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Nitelene sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır:

  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Koca / bahçe
  Tasasız / gözler
  Güzel / çerçeveler
  Kocaman / bir masası ve koltuğu

  Mavi deniz, tatlı su, kötü gün, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa, bayan memur, erkek adam, temiz giysi, güzel insan, düz yol, çatal çivi, sivri tepe, yassı burun


  2. Belirtme Sıfatları
  İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler:

  Bu adam, o adam, şuradaki adam, (herhangi) bir adam, bir (tane) adam, kaçıncı adam, hangi adam?

  Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır:

  a. İşaret Sıfatları

  İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlardır.
  “bu, şu, o, öteki, beriki, böyle, şöyle”

  Bu soruyu kim cevaplayacak?
  Kitabı şu genç almıştı.
  O eşyaları nereye götürüyorsun?
  Öteki sorulara geçiniz.
  Beriki masaları da taşıdık.

  b. Sayı Sıfatları

  İsimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarının çeşitleri şunlardır:

  i. Asıl Sayı Sıfatları

  İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır:

  Her gün iki saat ders çalışır, bir saat de kitap okurum.
  Bir ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler.
  Yüz yıl öncesine geri döndük.
  Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor.
  Beş milyon ton patates

  10 cm ip, 2 m kumaş, 100 ton kömür, 3 kg şeker

  - Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez. ”Beşevler, Altmışevler, Yedi Cüceler, üç aylar, Kırk Haramîler, beş milyonlar, on milyonlar (banknotlarımız)”gibi örnekler bu kurala uymaz.

  - Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları art arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir:
  iki değerli arkadaş, üç kırık cam

  ii. Sıra Sayı Sıfatları

  İsimlerin sıralarını, derecelerini belirten sıfatlardır.
  “-ncİ” eki ya da nokta kullanılır.

  77. yıl, 11’inci bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz
  üçüncü kişiler, ikinci katlar

  - “ilk” kelimesi birinci anlamındadır:
  İlk (birinci) caddeden sağa dönün.

  - “son, sonuncu, ortanca” kelimeleri de sıra sayı sıfatıdır:
  son fırsat, ortanca çocuk, sonuncu kişi

  iii. Kesir Sayı Sıfatları

  İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır.
  Yüzde bir ihtimal, yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek, yarıyıl, iki buçuk lira

  - Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir.
  Kardeşlerin üçte bir payları var.

  - Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir:
  Yüzde otuz artış düşünülüyor.→Düşünülen artış yüzde otuzlarda.

  iv. Üleştirme Sayı Sıfatları

  İsimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır.
  “-(ş)er” ekiyle yapılır.

  Üçer kişi, ikişer elma, yedişer kişi, ellişer milyon, birer gün arayla,

  v. Topluluk Sayı Sıfatları

  Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır.
  Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir.
  Tamlanan çoğul olabilir.
  üçüz bebek, beşiz çocuklar.

+ Yorum Gönder