+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Hiciv örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Hiciv örnekleri
  Arkadaşlar bana ödev hakkında yardımlarınız gerekiyor. Bana halk edebiyatında hiciv ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Hiciv Örnekleri Hakkında Bilgi

  En etkili şiir türlerinden biridir
  “hiciv” tarzında yazılan şiirler. Bir kişiyi, bir toplumu ya da bir durumu iğneleyici sözlerle eleştirilmesine “hiciv” denir.


  Halk Edebiyatında Hiciv Örnekleri.jpg
  Bu tarzda yazılmış şiirlerin ilk örneklerine Yunan edebiyatında rastlıyoruz. Latin edebiyatında da bu tarzdaki şiirler önemli bir yer tutmaktadır. Ennius, Lıscilius, Horatius, Persius… hiciv şairlerinden bazılarıdır.
  Batı edebiyatında çok gelişmiş bir türdür. Divan edebiyatında eleştiri tarzındaki bu şiirlere
  “hiciv” denirken, Halk edebiyatında “ taşlama” adını almıştır; günümüz edebiyatında “yergi” şiirleri aynı anlamdadır. Batı edebiyatında “satir”,“ satirik” şiirler denilmektedir.
  Hiciv tarzında yazılı şiirlerin eğitici bir yönü açıkça bulunmaktadır. Bu yönüyle
  “didaktik” özellikler göstermektedir.
  Hiciv şiirlerini yazıyla yapılmış karikatürlerdir diye de tanımlayabiliriz. Çünkü içerik olarak hiciv şiirleri
  “ironik”,“ alegorik” özellikler göstermektedir.
  Hiciv şiirleri bir kişiyi, bir toplumu eleştirmekle yetinmez; bazen bir düşünceyi, bir nesneyi yermek için de yazılır.
  Çoğu kere güldürmek, güldürürken düşündürmek, yermek, övmek, eğlenmek ya da dalga geçmek için yazılır. Birçok halk türküsü, bilmeceleri, fıkraları, tekerlemeleri, destanları, hikâyeleri, atışmaları hiciv özellikleri göstermektedir.
  Halk şiirinde hiciv tarzında yazılan şiirlerde anlatım herkesin anlayabileceği açıklıktadır.Söylenilmek istenilen ne ise şair tarafından açık,net biçimde ortaya konulur.
  Hiciv tarzında yazan kişiye
  “heccav” denilmektedir.

  15. yüzyıl Bektaşi şairlerinden Kaygusuz Abdal şiirlerinde yaşama tutkusunu, mutluluğunu, özlemlerini ve isteklerini açıkça ortaya koymuştur. Nefeslerindeki canlılık iyi bir tekke eğitimi aldığını göstermektedir. Tasavvuf düşüncesindeki taşkınlığı, neşesi birçok şathiye, hiciv yazmasına neden olmuştur. Aşağıdaki şiir de bunlardan biridir. Sözünü dolaştırmadan açıkça söylemiştir.

+ Yorum Gönder