+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Kullanılan Nazım Biçimleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Kullanılan Nazım Biçimleri Nedir
  Günaydın lütfen bana ödev hakkında yani Halk Edebiyatında Kullanılan Nazım Biçimlerinin neler olduklarını bana yazar mısınız? 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Kullanılan Nazım Biçimleri

  Ölçüsü ve uyağı olan söz ya da yazıya
  “manzum” ya da “manzume” denir. Şiirde dize sayısı, dörtlük sayısı, sıralanış düzeni, uyak yapısı gibi dış özelliklerin tümü, nazım biçimini oluşturur. Divan şiirinde pek çok nazım biçimi vardır, ama birkaçı daha yaygın olarak kullanılmıştır.

  Halk Edebiyatında Kullanılan Nazım.gif
  Biçimlerine Göre: Uyak, beyit, mısra, bend, mesnevî, kasîde, gazel, rubaî, musammat, terkib-i bend, müsemmem, tuyuğ, tahmis, tardiye, taşdir, tesdis, teşbiye, taşir, tezmin, muaşşer, muhammes, murabba, müseddes, müstezat, şarkı

  Konularına Göre: Din dışı: Bahariye, Cevreviye, Fahriye, Mersiye, Mehdiye, Gazavatnâme, Sahilnâme, Sakînâme, Kıyafetnâme, Surnâme, Hamamnâme, Şehrengiz, Hicviye, Hezliyat, Tarih Düşürme, Muamma, Lûgaz, Dariye, Rahşiye

  Dinî: Tevhid, Münacat, Na’at, Makte’l-İ Hüseyin, Miraciye, Hilye, Mevlid, Kırk Hadis, Menkıbe, Kıssa
+ Yorum Gönder