+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Ilkler Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Ilkler Nedir
  halk edebiyatında ilkler nedir listesi 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Ilkler Hakkında Bilgi

  Halk Edebiyatında Ilkler.jpg

  İlk yazılı ürünler, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları
  Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
  İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz – Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig (11.yy)
  İlk sözlük – Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk’üdür.İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
  Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi’dir. ( ? 1166 )
  İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
  İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
  İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
  Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icat eden: Nedim’dir.
  İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
  İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak (Yusuf Kamil Paşa)
  İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
  İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
  İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi (1880)
  İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik (1890)
  İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası.
  İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
  İlk modern roman örnekleri –Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
  İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
  İlk öykü örneklerini – Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat (Bilinene göre ilk)
  Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
  İlk tiyatro çevirileri – Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den yapmıştır.
  Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
  Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:
  İlk batılı anlamda tiyatro “Şair Evlenmesi” (1859)
  Şinasi’nin ilk şiir çevirileri – Racine, Lamartine ve Fenelon’dandır.
  Şinasi’nin ilk ilk fabl çevirileri – Fransız şair La Fontaine’dendir.
  İlk makale örneği – Mukaddime ( Tercüman-ı Ahval’de yayımlandı.)
  Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.
  İlk özel gazete – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi
  İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı’dır.
  İlk uyaksız şiir – Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
  Divan şiirinin ilk şairi – Hoca Dehhani’dir.
  İlk pastoral şiir örneklerini – Abdülhak Hamit Tahran – Sahra’da vermiştir.
  İlk resmi gazete – Takvim-i Vakayi (1831)
  İlk yarı resmi gazete – Ceride-i Havadis (1840)
  İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
  İlk mizah dergisi – Teodor Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
  İlk antoloji – Harabat (Ziya Paşa)
  İlk günlük ( batılı anlamda ) Direktör Ali Bey “
  Seyahat Jurnali”
  Yer adları bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî” – Yusuf Kamil Paşa
  Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz – Fuat Köprülü
  Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Türk Edebiyatında ilkların yazarı olarak bilinen yazar İbrahim Şinasi olarak bilinmektedir. Türk edebiyatındaki ilk antoloji eserini, ilk dergiyi, ilk yarı resmi gazeteyi, ilk günlüğü ve daha birçok önemli eseri Şinasi edebiyatımıza ilk defa kazandırmıştır.
+ Yorum Gönder


halk edebiyatı ilkleri