+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Işlenen Temalar Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Işlenen Temalar Nedir
  halk edebiyatında işlenen temalar nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Işlenen Temalar Hakkında Bilgi

  Halk Edebiyatında Işlenen Temalar.jpg
  Hem şiir hem düzyazı(nesir) alanında ürünler verilmiştir; ancak şiir ağırlıktadır.

  İslamiyet’in kabulünden önceki dönemden büyük izler taşır. Halk hikayelerinde eski destanların şiirlerde ise koşuk ve saguların etkileri açıkça görülür.
  Anadolu dışındaki sözlü edebiyatın bir uzantısı sayılabilir.
  masal ve destanlardaki bazı olağanüstülükler dışında, genelde somut ve gerçekçi konular işlenmiştir. Edebiyat ürünlerinde biçimden çok , öz(konu) önemsenmiştir. Aşk, doğa sevgisi, ayrılık, özlem, yiğitlik, din, tasavvuf… en çok işlenen konular arasındadır.
  şiirde nazım birimi dörtlüktür. Ölçü hece ölçüsüdür. En çok 7, 8, 11’li kalıplar kullanılmıştır.
  Divan şiirinden etkilenmeler sonucu bazı Halk şairleri aruz ölçüsünü de kullanmışlardır. (Yunus Emre, Aşık Ömer, Gevheri, Dertli…)
  Şiirler saz eşliğinde söylenmiştir. Halk şairleri genelde okuma yazma bilmedikleri için doğaçtan söylemişlerdir.
  En çok yarım uyak kullanılmış, cinaslara da çokça yer verilmiştir.
  Şiirler işledikleri konuya göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ilahi… gibi adlar almıştır.
  Koşma, türkü, mani, destan, semai… gibi değişik nazım biçimleri kullanılmıştır.
  Şiirlerde söz sanatlarına ve kalıplaşmış söyleyişlere de yer verilmiştir.
  Dil, konuşma dilidir. Divan ve Tekke şiirinden etkilenen kimi halk şairlerinin eserlerinde yabancı sözcükler daha çoktur.
  Halk edebiyatında anlatım, içten, canlı ve yalındır.
  Düzyazı alanında Aslı ile Kerem, Ferhat ile Şirin… gibi halk hikayeleri ile yarı hikaye yarı destan özelliği taşıyan Dede Korkut hikayeleri vardır. Yine Karagöz ve Ortaoyunu gibi seyirlik halk tiyatrosu örneklerinde düzyazıya dayalı bir anlatım görülür.
  Halk edebiyatı üç ana bölümde incelenebilir:
  A) Anonim Halk Edebiyatı
  B) Âşık Edebiyatı
  C) Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı
  Anonim Halk Edebiyatı:
  Anonim (ortak) Halk edebiyatı ürünlerinin sanatçıları belli değildir. Bu edebiyatın ürünleri, sözlü gelenekte yaşayan ve ağızdan ağza yayılan verimlerden oluşur. Başlıca ürünleri: Mani, türkü, ağıt, ninni, atasözleri, bilmeceler, fıkralar Düzyazı halindekiler: Karagöz, Ortaoyunu, Efsaneler, Masallar, Halk hikâyeleri
  Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri:
  Eser, bir önsözle 12 hikâyeden oluşmaktadır.
  Hikâyelerde Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla (Rumlar, Ermeniler…vs.) yaptıkları mücadeleler anlatılmıştır.
  Hikâyelerde şiir ve düzyazı iç içedir.
  Eserde aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir.
  Dil oldukça yalındır.
  Hikâyelerde yer yer olağanüstü varlık ve olaylara yer verilmiştir.
  Hikâyelerin yazarı belli değildir. Her hikayenin sonunda bilge bir kişi olan Dede Korkut’un yaptığı değerlendirme ve dua yer alır. Dede Korkut’un kimliği konusunda kesin bilgiler yoktur.
  Dede Korkut hikâyeleri, oluştuğu dönemin
  (13. yy.) tarihini, kültürünü, toplum yaşayışını ve Türklerin dünya görüşünü yansıtması bakımından çok önemli bir eserdir.
  Eserin yazma nüshaları Dresten ve Vatikan kitaplıklarındadır.

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Halk edebiyatında aşk, doğa, ayrılık, yalnızlık, özlem, sıla, gurbet ve ölüm temaları işlenmektedir. Halk edebiyatında genellikle sıradan insanların hayatlarında karşılaştıkları olaylar konu edinilmiştir.
+ Yorum Gönder