+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Hal değişimi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hal değişimi hakkında bilgi
  Arkadaşlar ya bana hemen hal değişimi ve onunla ilgili olan örnekler hakkında bilgi vermenizi istiyorum bana açıklama yapabilir misiniz? 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Hal değişimi ile ilgili bilgi

  Hal Değişimi : Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiziksel durumlarının değişmesine hal değişimi denir

  Hal değişimi ile ilgili bilgi.png

  Hal değişimi ya da , bir maddenin sıcaklığı değişmeden moleküller arası potansiyel enerjisinin ısı alarak ya da vererek değişmesi sonucu meydana gelir Saf maddelerin hal değişimi sırasında, sıcaklığı değişmez

  Madde ,genel olarak 4 fazda bulunur

  * Katı
  * Sıvı
  * Gaz
  * Plazma

  Bunun dışında, madde farklı hallerde de bulunabilir Bu farklı halleriyle birlikte madde evrende (alt dallanmalarıyla birlikte) 20 farklı halde bulunabilir Ancak maddenin bu halleri dünyada ,doğal olarak bulunamaz Deney ortamında denenebilir veya uzaydaki varlığı saptanabilir

  Maddenin bu genel 4 hali , birbirine dönüşebilir

  * Katı, ısı alarak sıvı hale geçer Bu olaya erime denir
  * Katı, ısı alarak gaz hale geçer Bu olaya süblimleşme denir
  * Sıvı, ısı alarak gaz hale geçer Bu olaya kaynama , buharlaşma denir
  * Gaz, ısı alarak plazma hale geçer Bu olaya iyonizasyon denir
  * Plazma, ısı vererek gaz hale geçer Bu olaya deiyonizasyon denir
  * Gaz, ısı vererek sıvı hale geçer Bu olaya yoğunlaşma denir
  * Gaz, ısı vererek katı hale geçer Bu olaya depozisyon (kırağılaşma, desüblimleşme) denir
  * Sıvı, ısı vererek katı hale geçer Bu olaya donma denir

  Maddeler üç fiziksel halde bulunabilir Katı , sıvı ve gaz haller Madde bu üç hal arasında geçişler yapabilir Örneğin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza geçer veya bunların tersini yapabilir Maddenin katıdan sıvıya geçmesi olayı erime, sıvıdan gaza geçmesi olayı buharlaşma (veya kaynama), bu olayların tersi, yani, sıvıdan katıya geçme donma, gazdan sıvıya geçme yoğunlaşma dır

  Katı ---->----erime--->----> Sıvı ---->----buharlaşma--->----> Gaz

  Katı ---<----donma---<---< Sıvı ---<---yoğunlaşma----<----< Gaz

  Katı ------>------>-----> süblimleşme------->------>------> Gaz

  Katı -------<------<------< depozisyon-------<-------<-------< Gaz

+ Yorum Gönder