+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Rönesans Döneminde Alman Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Rönesans Döneminde Alman Edebiyatı
  Rönesans Döneminde Alman Edebiyatı

  Bu dönemde Luther (1483-1546) İncil'i Latinceden Almancaya çevirerek edebî almanca için önemli bir zemin hazırlamış oldu.

  Rönesans Döneminde Alman Edebiyatı.jpg

  Romantik (Coşumcu) Dönem Alman Edebiyatı

  Goethe (1749-1832), özellikle şiir ve romanlarıyla romantizm akımını başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Lirizme, aşk maceralarına, halk edebiyatı unsurlarına ve birtakım felsefî yorumlara yer vermiştir. Başlıca şiirleri Roma Eyejileri ve Divan adlı eserlerinde toplanmıştır. En önemli tiyatro eseri Faust, en önemli romanı da Genç Werther'in Acıları adını taşır.

  Alman edebiyatının diğer önemli romantik sanatçıları arasında Schiller (1759- 1805), Schlegel Kardeşler (Wilhelm 1767-1845, Friedrich 1772-1829), Heine (1798-1856) gibi şairler; Hoffmann (1776-1822) gibi romancılar; Kleist (1777-1811), Hebbel (1813-1883) gibi tiyatrocular sayılabilir.

  Gerçekçi (Realist) Dönemde Alman Edebiyatı

  Alman edebiyatında Fontane (1819-1898), Storm (1817-1888), Hauptmann (1862-1946) gerçekçi yazarlar arasında gösterilir.

  Gerçekleri olduğu gibi yansıtmanın üzerinde durmuşlardır. Günlük olayları ve ayrıcalığı olmayan kişileri işlemişlerdir. Günlük konuşma dilini kullanmışlar ve abartılı coşkulardan kaçınmışlardır. Bütünü görmeyi ve düşündürmeyi amaçlamışlardır.

  20. Yüzyıl Alman Edebiyatı

  Şiir türünde bu yüzyılda Alman edebiyatının en önemli şairlerinden birisi Rainer Maria Rilke (1875-1926)'dir. En çok aşk, ölüm, tabiat gibi temalara yer vermiş; lirik bir uslûbu benimsemiş ve Alman halk şarkıları geleğine ait unsurlardan yararlanma yoluna gitmiştir.

  Roman türünde Thomas Mann (1875-1955), Hesse (1877), tiyatro türünde ise Brecht (1898-1956) belli başlı yazarlar arasında yer alırlar.
 2. Acil

  Rönesans Döneminde Alman Edebiyatı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder