+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda 16. Yüzyılda Yapılan Yenilik Ve Gelişmeler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  16. Yüzyılda Yapılan Yenilik Ve Gelişmeler Nelerdir
  16. Yüzyılda Yapılan Yenilik Ve Gelişmeler Nelerdir

  16. Yüzyılda Yapılan Yenilik Ve Gelişmeler.jpg

  • Barut önce Çinliler tarafından kullanılmış, Türk ve Müslümanlar yoluyla Avrupa'ya geçmiştir.
  • Barut ilk kez XIV.yy.da ateşli silahlarda kullanıldı.
  • Top ilk kez İngilizler tarafından Yüzyıl savaşlarında ( 1346 - Kresy savaşı ) kullanılmıştır.
  • Topun ve ateşli silahların kullanılması, Yeniçağı hazırlayan etkenlerin en önemlilerindendir.
  • Topun kullanılması, Avrupa'yı siyasal yönden etkilemiş, Feodalite ( Derebeylik ) rejiminin yıkılmasına, krallıkların güçlenmesine yol açmıştır.
  2. Pusulanın Bulunması ve Gemicilik Sanatının İlerlemesi :
  • Pusula'nın sapma açısının düzeltilmesi ve güvenilir hale getirilmesiyle, Galer ( Kadırga ) ve Nef denilen gemilerin yanında, Karavel denilen büyük gemiler yapılarak , Avrupa' lılar Okyanuslara açılmaya başladılar.
  • Avrupalıların okyanuslara açılması, Coğrafya keşiflerine yol açmış, coğrafya keşifleri sonucu Avrupa zenginleşmiştir.
  3. Kağıdın ve Matbaanın Geliştirilmesi :
  • İlk Matbaa Çinliler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır.
  • Avrupa'da, Felemenkli "Jan Koster", tahtadan matbaayı yapmış, daha sonra Almanya'da "Jan Gütenberg ", pirinç harfleri kullanarak, matbaayı kullanışlı hale getirmiştir.
  • Matbaa ile birlikte kağıt yapım tekniği de gelişmiştir. Kağıtlar daha ucuza elde edilmeye başladı.
  • Matbaanın kullanılmasıyla, Avrupa kültürel yönden gelişmeye başladı. Hümanizma, Rönesans ve Reformun doğmasına yol açtı.
  Coğrafî Keşifler:
  Nedenleri :

  • Pusulanın bulunması
  • Gemicilik sanatının gelişmesi
  • Coğrafya bilgisinin gelişmesi
  • Doğu Ülkelerinin zenginliği ( Avrupalıların buralara doğrudan ulaşmak istemesi )
  • Avrupalıların Hıristiyanlığı yaymak istemeleri.
  • Efsane ve Hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi.
  Keşifler :
  • İlk keşifler Atlas Okyanusunda, XIV.yy. başlarında Fransız ve Ceneviz gemicileri tarafından yapıldı. Bunlar, Azor ve Kanarya Adalarını buldular.
  • Cenova' lı bir gemici olan Kristof Kolomb, İspanya'nın desteği ile Amerika kıtasına üç sefer yapmış, ancak buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamamıştı. **ümünden bir yıl sonra İtalyalı başka bir gemici olan " Ameriko Vespuçi " buranın yeni bir kıta olduğunu açıkladı.( 1507 ). Bundan dolayı ,yeni kıtaya " Amerika " denildi.
  • Amerika kıtasının keşfinden sonra, İspanyollar önce Antil adalarına yerleştiler. Daha sonra Kortez başkanlığındaki bir askeri kuvvetle , Meksikaya girerek, buradaki " Aztek " uygarlığına son verdiler. Almagro ve Pizarro başkanlıklarındaki askeri kuvvetle de , Peru' ya girmişler, İnka uygarlığına son vermişlerdir. Not : Kolayca ele geçirmelerinin nedeni, mızraklı ve oklu güçlere karşı, ateşli silahlara sahip olmalarıdır.
  • Portekizliler, keşiflere katılmışlardır. Bartelmi Diyaz, Afrika' nın güney burnunu bularak, buraya " Fırtınalar Burnu " adını verdi. Buranın ismi daha sonra, Ümit Burnu ' na çevrildi. ( 1478 )
  • Portekizli " Vasko dö Gama " adlı kaptan , ilk defa Ümit Burnunu aşarak ,Hindistan 'a ulaşmayı başardı. ( 1498 )
  • Portekizliler " Albukrek " adlı bir Amiralin komutasındaki güçlü bir donanmayla, Çin'e kadar ulaştılar ve Hint deniz yolunun güvenliğini sağladılar. Böylece Baharat yolu, önemini yitirdi. Not : Osmanlı Devleti, kısa bir süre sonra Mısır'ı ele geçirmiş, ancak Baharat yolu'nun işlerliğini kaybetmesinden dolayı, önemli bir ekonomik kazanç elde edememiştir. Hint Okyanusu ve Kızıldeniz' de Portekizlilerle mücadele etmiş, Kızıldeniz'de başarılı olurken, Hint Okyanusundaki mücadelede başarılı olamamıştır.
  • Macellan adlı bir denizci, Alman İmparatoru Şalken'in desteği ile , dünya'yı deniz yoluyla dolaşmaya başladı. Filipinlerde yerlilerle yaptığı savaşta ölünce , kaptanı Del Kano dünyanın dolaşılmasını tamamladı. ( 1519- 1522 ) Not : Dünya 'nın yuvarlak olduğu kesinleşti. Bu yol, Panama Kanalı' nın açılmasına kadar, Avrupa ile Büyük Okyanus ve Uzakdoğu arasında önemli rol oynadı.
 2. Acil

  16. Yüzyılda Yapılan Yenilik Ve Gelişmeler Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder