+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Habitat ve Biyotop Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Habitat ve Biyotop
  Habitat ve Biyotop

  Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat “bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer”şeklinde,biyotop ise “canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir coğrafik bölge veya değişken hacimli bir ortam”şeklinde tanımlanmaktadır.Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi habitat bir türe ait birey veya bireylerin yerleştiği alan,biyotop ise kommunitenin yerleştiği alan olarak kabul edilir.
 2. Ziyaretçi

  bunlara örnekler verir misiniz?
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Habitat Hakkında geniş bilgi

  Habitat bir populasyonun, içinde bulunduğu, barındığı, geliştiği, üreyip çoğaldığı, varlığını ve neslini devam ettirdiği ortamdır. Buna yaşama ortamı da denir (Oğurlu, 2001).
  Habitat;

  • geniş bir bölge,
  • yeryüzünün özel bir parçası,
  • hava,
  • toprak veya
  • su olabilir.

  Habitat, bir orman veya bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç kütüğünün civarı kadar küçük de olabilir. Birden fazla hayvan türü, özel bir habitatta birlikte yaşayabilirler (Oğurlu, 2001).

  Habitat Faktörleri
  Habitat;

  • örtü,
  • besin,
  • su

  gibi üç temel bileşenden meydana gelir (Oğurlu, 2001). Bunların bir araya gelmesi ancak belli genişlikteki bir mekân üzerinde gerçekleşebileceğinden, habitatın dördüncü faktörünü de mekan oluşturmaktadır.

  1. Besin
  Yaban hayatı habitatlarının en önemli unsuru olarak kabul edilir. Bir yerdeki besinin;

  • cinsi,
  • miktarı,
  • yıl içerisindeki değişimi,

  orada yaşayacak türlerin sayı ve miktarını belirler (Oğurlu, 2001).

  2. Örtü
  Örtü, yaban hayvanlarının bulundukları ortamda yer alan, genellikle vejetasyon elemanları ve bazen de jeomorfolojik yapıdan kaynaklanan ağaç, çalı, ot veyahut mağara, in, kaya, taşlık gibi hayvanı gözlerden saklayan yapılardır. Habitatın bu elemanı sözgelimi geyik gibi büyük bir hayvan için oldukça geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Bir tavşan için ise çalı kümeleri yeterli örtü oluşturabilir
  Örtü, hayvanın başlıca;

  • gizlenme,
  • saklanma,
  • yuvalanma,
  • olağanüstü durumlarda sığınma ihtiyaçlarını karşılar.

  Örtü, hayvanın rahatlıkla hareket edebileceği kadar seyrek, fakat onu gizleyebilecek kadar da sık olmalıdır (Oğurlu, 2001).

  3. Su
  Su ihtiyacı, iklim şartları hayvanın suyu tutma kabiliyetine göre değişir. Bütün hayvanlar metabolik su üretebilirler; fakat yalnız çöl hayvanları gerçek anlamda su tutmayı başarabilirler. Herhangi bir türün serbest suya ihtiyacı varsa, yani suyu içmesi gerekiyorsa, bu türün mesken alanı, bir sürekli su kaynağı ihtiva ediyor olmalıdır. Göç etmeyen türlerde, hayvan, dolaşma mesafesi dahilinde su bulamayacağı bir alana yerleşemez (Oğurlu, 2001).


 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Biyotop hakkında kısa bilgi ve örnek

  Biyotop canlının yaşadığı yer, içinde yaşayan hayvan ve bitkilere göre belirlenen yaşam ortamı. Deniz, çöl, mağara birer biyotoptur.


 5. Abdulnasır
  Devamlı Üye
  habitat bir canlının doğup orada gelişmesine orada yaşadığı yere verilen addır.biyotop ise bir canlının yer coğrafik koşullarına ve iklim koşullarına uyum sağlayarak geçimini sürdürdüğü yere biyotop adı verilir.

+ Yorum Gönder


biyotop,  biyotop nedir,  habitat ve biyotop arasındaki fark,  biyotop örnekleri,  biyotop ve habitat arasındaki farklar,  BİYOTOP