+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Topraktan çıkan madenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Topraktan çıkan madenler
  Topraktan çıkan madenler

  Yeryüzünün dış kabuğunun, ya da yer kabu-ğunun büyük bir kısmı madenlerden meydana gelmiştir. Ne var ki bunların ancak birkaçı bildi-ğimiz maden görünümündedir.
  Örneğin altın,platin gibi değerli madenler her zaman maden görünümünü korurlar.
  Bununla birlikte, madenlerin büyük çoğun-luğu —demir, kalay gibi— doğada başka kimyasal öğelerle, ya da elemanlarla bileşik halinde bulu-nur. Bu bileşiklerin çoğu ilk bakışta madene hiç benzemez. Genellikle kaya ya da taş topaklan ha-lindedirler. Bunlar birçok işlemlerden geçirilerek içlerindeki maden ayırt edilir. Böyle toprak ha-lindeki madenlere ' 'maden cevheri'' adı verilir.
  Madenler de, maden bileşikleri de dünyanın her yerine aynı ölçüde dağılmamıştır. Daha çok belli bölgelerde, sınırlı maden yataklan içinde bulunurlar. Maden cevherlerinin topraktan çıkarıl-ması işine "madencilik" denir. Kimi vakit'maden yatağı toprağın üzerinde, ya da
  Bu gibi durumlarda madencinin işi daha kolaydır. Bütün yapacağı dev küreklerle cevheri bulunduğu yerden küreyip kaldırmaktır. Ancak, kimi vakit maden yatağı toprağın yüzlerce, hattâ binlerce metre altındadır. Bunlara ulaşmak için derin ma
  an kuyuları açmak gerekir, örneğin Güney Afrika'daki altın madenlerinde, altın toprağın yaklaşık üç buçuk kilometre derinliğinden çıkarılmaktadır.
 2. Zarafet
  Üye

  İnsanoğlunu toprak besler. Özellikleri bilinerek işletilirse yenilenebilen ve ıslah edilebilen bir kaynak haline gelir Topraklar oluşumlarına göre kireçli, kumlu, humuslu olmak üzere çeşitlere ayrılır. İçersinde kil, kum ve silt oranları birbirine yakın olan topraklardır. suyu biraz geç çekerler ama suyu bitkinin gelişimine yetecek oranda tutarlar. Oldukça verimli topraklardır.
+ Yorum Gönder


toprakta bulunan madenler,  topraktan çıkan madenler,  topraktan çıkarılan madenler