+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Çevre kirliliği ve orman yangınlarının sebepleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Çevre kirliliği ve orman yangınlarının sebepleri nelerdir
  Çevre Kirliliği Ve Orman Yangınları Hakkında

  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir. Başlıca kirleticiler şunlardır
  Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik.

  Hava Kirliliği
  Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, Hava Kirliliği olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir.
  Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir.
  Bu önlemler başta eğitim alınmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir.

  Su Kirliliği
  Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.
  Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
  (1) Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler (ev idaresi, tarımsal sulama, sanayide su kullanımı vb.).
  (2) Suları temizleyen teknik önlemler. Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı öngörmektedir. Teknik önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlarlar.

  Toprak Kirliliği
  Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları asit yağışları halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır.

  Radyoaktif Kirlenme
  Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar , radyoaktif madde artıkları radyoaktif kirlenme yaratan başlıca kaynaklardır. Radyoaktif maddeler yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak, organları zedelemek gibi tedavisi olanak dışı olan hastalıklar meydana getirirler 2. Ziyaretçi

  Çevre kirliliği ve orman yangınlarının sebepleri nelerdir


  Doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla ormanlar, dünya yaşamı için vazgeçilmezdir. İyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynak olarak, yaşayan doğal bir varlıktır. Ağaç ve ağaççıkları, yaban hayatı, otu, toprağı, böceği, kuşları ile ormanlar olağanüstü bir sistemdir.

  Ülke ormanlarımız son yıllarda kendine yetmemekte, diğer ülkelerden kereste ve tomruk ithalatı yapılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise orman yangınlarıdır. Yangınlar ağaçları yutuyor, ormanlarımız git gide azalıyor. Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen ağaçların bir anda elden gitmesine neden oluyor. Ve ne acıdır ki, orman yangınlarının % 94’ ü insanlardan kaynaklanıyor. Buna karşı, bu yangınların sadece % 6’ sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. Peki insanlar yangına nasıl sebep oluyorlar? Cevap basit: İhmal – dikkatsizlik ve kasıt!

  İhmal – dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkan orman yangınları:

  -Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak ve çocukların ormanda ateş ile oynamaları,

  -Ormanda cam ve cam kırıklarını bırakmak,

  -Ormana yakın yerlerde istenmeyen otların yakılması,

  -Gece aydınlatma amacıyla ormanda ateş ile dolaşmak,

  -Sönmemiş izmaritleri rastgele yere atmak.

  Doğal etmenler:

  - Yıldırımlar,

  - Yağmur damlacıklarının ve cam parçalarının optik özellik göstermesi,

  - Kuraklık,

  - Hafif ve sürekli rüzgârda kuru dalların birbirine sürtünmesi.

  Orman yangınları sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların yanında, çevreye verdiği zararlar da çok büyük olmaktadır. Bu yüzden orman yangınlarının önlenmesi için halkımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Orman yangınlarının ihmal sonucu çıkması kadar, kasten çıkarılması da acıdır. Ne yazık ki, doğal dengenin bozulmasını, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasını ve topraktaki organik maddelerin yitirilmesini hiç umursamadan birbirinden saçma nedenler ile ormanları cahilce yakan insanlar var.

  Kasıtlı çıkarılan orman yangınları ( Bilinçli olarak ) :

  -Çıkar elde etmek için,

  -Yabani hayvanlardan bir şekilde kurtulmak için,

  -Ormana bitişiğinde ya da içinde bulunan tarlaları – otlakları genişletmek,

  -Orman içinde yapılan kanun dışı işleri örtbas etmek için,

  -Terör amaçlı, herhangi bir olayı sabote etmek için
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Çevre kirliliğinin en büyük nedeni insanların bilinçsiz davranışlarıdır. İnsanlar yaşadıkları ortama gerekli özeni göstermedikleri için çevre zara görmektedir. orman yangınları da çevreye ciddi zararlar vermektedir. Orman yangınları sigara izmaritinin ormana atılması ormanda mangal yakılıp ateşin söndürülmemesi gibi nedenlerden kaynaklanır.
+ Yorum Gönder


orman yangınlarının sebepleri nelerdir