+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Erozyona karşı alınacak önlemler, Erezyon için alınacak tedbirler, Doğal Afetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Erozyona karşı alınacak önlemler, Erezyon için alınacak tedbirler, Doğal Afetler
  Erezyona karşı alınacak önlemler


  erezyon resim.png

  Erezyon : Ağaç ve bitki örtüsünün yok edilmesi, Yangınlar gibi belirli sebeplerden meydana gelmektedir. Ayrıca akarsuların ve nehirlerin yoğunluğu da bir etkendir. Dünyanın birçok bölgesi bu tehlikeye maruz kalmakla birlikte halen ülkemiz için en büyük tehlikelerin başında gelmektedir. Fakat, insanlarımızın bilinçsizliği ve umursamazlığı yüzünden çok geri planda kalmaktadır. Sadece bazı Belediyelerin, Kuruluşların ve TEMA vakfının olağanüstü gayretleri ve çabaları bu sorunu çözmeye yetmeyecektir çünki maalesef ülkemizdeki ağaç ve bitki örtüsü hızla yok edilmektedir. Ülkemiz üzerinden akmakta olan nehir sayısının fazla olması ise bu çöküşün hızlanmasına neden olmaktadır. Önemsenmeyen bu sorun gerçekte Ülkemiz için gelecekte çok büyük bir felaket olacaktır.

  erezyon resimleri.png

  Emniyet Tedbirleri : Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli yenileme yapmak, orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olmak, akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapmak, doğal yaşamı muhafaza etmeye çalışmak, doğal park alanlarını çoğaltmak, konunun aciliyetini ve ehemmiyetini kavramak, bütün insanları bu çalışmalara katılmaya teşvik etmek, uluslararası bilgi ve yardım alışverişinde bulunmak, bütçeler oluşturarak bu bütçeleri doğru yerlere, doğru yöntemlerle kanalize etmek.

  erezyon resimleri1.png


  Bireysel Tedbirler : Konunun önemini kavramak, Çevredeki bitki örtüsünü korumak, orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak, ağaçlandırma çalışmalarına gerek fiilen gerek ise madden iştirak etmek, insanları aynı şekilde hareket etmeye ikna etmek, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak, mümkün mertebe faal üye olmak. 2. Ziyaretçi

  Toprak, akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi kuvvetlerin etkisiyle taşınması ve sürüklenmesi olayına erezyon denir. Akarsu ve rüzgar erezyonunun etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsünün fakir olmasıdır. Erezyona neden olan en önemli iki etken, akarsu ve rüzgardır.

  Erozyon ile ilgili resimler..


  erezyon resimleri2.jpg


  Buda Erozyon resmi şu felakete bakın..

  erezyon resimleri3.jpg
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Erozyon toprak kaymasıdır. Aşırı yağışların olduğu ağaçların olmadığı bölgelerde sıklıkla görülür. Erozyonu önlemek için ağaç dikimine dikkat edilmeli var olan ağaçlara zara verilmemeli dere yatağı gibi yerlere yakın barınmamaya dikkat edilmelidir.
+ Yorum Gönder


erezyon resimleri,  erozyon ile ilgili resimler,  doğal afetler nelerdir,  erozyonla ilgili görseller,  erozyon ile ilgili görseller,  erezyon resmi