+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda tünellerde uygulanan mühendislik jeolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  tünellerde uygulanan mühendislik jeolojisi
  Mühendislik jeolojisi araştırmaları, akarsu havzalarının hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla ön inceleme(istikşaf) aşamasında yapılan çalışmalardan sonra seçilen baraj, santral ve diğer mühendislik yapılarının yer alacağı alan ve dolayının ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik araştırmalarını kapsar. Bu çerçevede değişik ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları, sondaj kuyularının karot tanımlamaları, açılan galeri ve tünellerin jeolojik kesitleri ile tünel güzergahları boyunca kaya kütlesinin jeoteknik sınıflaması yapılır. Bunlara ek olarak baraj yeri ve çevresi ile göl alanındaki kayaçların geçirimliliği ve duraylılığı ile ilgili çalışmalar yapılır.Yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirir ve bu çalışmalarla ilgili mühendislik jeolojisi raporunu hazırlar. Bütün bu çalışmalar istikşaf, master plan, yapılabilirlik ve kesin proje aşamalarınında yürütülmektedir.  EİE tarafından gerçekleştirilen galeri
  çalışmalarından bir kesit.
  EİE tarafından gerçekleştirilen sondaj
  çalışmalarından bir kesit.
  Baraj ve hidroelektrik santralların etüt ve projelendirilmesinde kuruluşundan günümüze kadar önemli çalışmalar yapan EİE, Keban, Hasan Uğurlu, Oy

  mapınar, Aslantaş, Karakaya, Altınkaya, Sır ve Atatürk gibi büyük tesislerin de içinde yer aldığı, bugün işletilmekte olan hidroelektrik santralların enerji üretim değeri olarak %85'inin mühendislik jeolojisi hizmetlerine katkıda bulunmuştur. Halen inşa halindeki HES'ler tarafından üretilecek enerjinin %45'i EİE'ce projelendirilmiştir.
  Ülkemizin bugün için tesbit edilen yaklaşık 126 Milyar kWh/yıl'lık ekonomik hidroelektrik potansiyelinin proje seviyesinde olan %46'lık kısmının projelendirme çalışmaları ve jeoteknik hizmetleri EİE tarafından yürütülmüştür.

  Büyük kapasiteli HES projelerinin yanı sıra, akarsularımızın bugüne kadar incelenememiş kısımlarının araştırılarak enerji üretimi bakımından değerlendirilmesi ve ülkemiz ekonomik hidroelektrik potansiyelinin daha da arttırlması maksadıyla küçük akarsular üzerinde de hidrometrik ölçümler ve proje çalışmalarına bağlı olarak jeoteknik hizmetler EİE'ce sürdürülmektedir. 2. Acil

  tünellerde uygulanan mühendislik jeolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder