+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Fabrika dumanının zararlarını önleme yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fabrika dumanının zararlarını önleme yolları
  Fabrika dumanının zararlarını önleme yolları

  Fabrika dumanlarının zararlarını önlemenin en etkili yolu Fabrikaları elden geldiğince şehirlerin dışında ve ormanlık alanların bulunmadığı yerler de kurmak gerekir. Böylelikle Fabrika dumanlarından çıkan zehirli gazlar Canlıların yaşamını çok fazla etkilemez. Ormanlık alanların da dışında olacakları için canlıların ihtiyacı olan Oksijen oranında azalmanın olmasını engeller.


  Eklenti Eklenti  

 2. Ziyaretçi

  fabrika etrafına ağaç dikilebilir veya fabrika borularına filitre takılabilir
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Fabrika Bacalarından Çıkan Dumanın Zararları

  Fabrikaların bacalarından çıkan kimyasal gazlar, tozlar ve dumanlar havayı kirletmektedir. Fabrikalarda enerji ihtiyacı için yakılan yakıtlar ve fabrikada yapılan işlemden oluşan kirleticiler baca ile havaya atılarak kirliliğe neden olmaktadır. Günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması, yurdumuzun kalkınması, yeni iş sahalarının açılarak işsizliğin önlenmesi için bu fabrikaların mutlaka çalışması ve üretimlerini sürdürmesi gerekir. Burada önemli olan hem kalkınmayı sürdürmek ve hem de çevreyi korumaktır. İşyerleri, fabrikalar çevreyi kirletmemek için gerekli önlemleri almalıdır. Örneğin, temiz enerji kaynakları kullanmalı, filtre sistemleri kurulmalı, geri dönüşümü mümkün olan hammaddeler kullanılmalı, personel çevre konusunda eğitilmeli, yeşillendirme çalışmaları yapılmalı, teknolojik yenilikler takip edilmeli ve uygulanmalıdır. Sanayileşmenin yer seçimi önemlidir. En önemlisi yetkili kurumlardan gerekli izinler, mutlaka alınmalıdır.  Fabrika bacasından çıkan zehirli gazlar atmosferi çok fazla kirletmekte ve bu gazlar oksijen oranını azaltmakta. Havanın kirli olması sonucunda asit yağmuru olarak bu hava toprağa iniyor ve toprağıda etkileyebiliyor. fabrika dumanları ağaçları öldürür ve sonuçta beslenecek ve barınacak toprağı bulmak çok zor olur. Bunun en belirgin örneği ABD’deki Bakır Dağları’dır. Burada tek bir ot bile yetişmez. Çünkü fabrika dumanları doğal örtüyü yok etmiştir. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri ile bunların çeşitleri ve oluşturdukları topluluklar, doğal dengenin korunmasında büyük bir etkiye sahiptir. Yediğimiz besinleri, soluduğumuz oksijeni ve diğer birçok gereksinmemizi sağlayan biyosfer, yine günlük atıklarımızı da zararsız duruma getirmek için uğraşır. Buna rağmen 500 milyon yıllık hayatında biyosfer, hiçbir devirde bugünkü kadar tahribata uğramamıştır.turkeyarena.net Tahribat, yalnız insanların etkisiyle değil, doğal olarak da oluşabilir. Ancak insanların neden olduğu kayıplar, son yüzyıllarda, doğal nedenlerden kaynaklanan yok olmaları çok gerilerde bırakmıştır. Örneğin, 3,5 milyon yıl önce bin yılda doğal nedenlerle sadece bir tür yok olurken, 2000'li yıllarda bu rakamın 20 bin ile 50 bine çıkacağı saptanmıştır.

 4. Ziyaretçi
  Fabrika bacalarından çıkan dumanın zararını önlemek için bacalara filtre takılmalı ..

 5. Eleman
  Devamlı Üye
  Fabrika dumanının zararlarını önlemek için fabrikaları yerleşim yerlerinden uzakta ve ormanın olmadığı yerlere kurmaya gayret gösterilmelidir. Fabrikalardan sızan dumanın zehirleyici etkisini en aza indirmek için doğal gaz kullanılmalı ve baca filtreleri kullanılmalıdır.

+ Yorum Gönder


ev ve sanayi atıklarının çevreye verebileceği zararlar ve bunlardan korunma yolları,  ev ve sanayi atıklarından korunma yolları,  fabrika bacalarından çıkan dumanlar nasıl önlenir,  fabrika dumanlarının zararları,  fabrika dumanının zararları,  ev saneyi atiklarının koruma yolları