+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Yanardağ neden patlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yanardağ neden patlar
  Yanardağ neden patlar

  Yer kabuğu, dev bir ateş topunun üzerini sarar. Bu ateş topunu oluşturan erimiş kayalar ve madenler, bazı zamanlarda, yer kabuğunun içine doğru sızar. Sızdığı bölgedeki kayalar erir ve orada bir MAĞMA ODACIĞI oluşur. Zaman içinde, büyüyen ve şişmeye başlayan bu mağma odacığı, günün birinde, yeryüzüne doğru ilk bulduğu yerden büyük bir basınçla çıkmaya başlar ve yanardağın ağzından LAV olarak fışkırır.
  Lavlar, yerin içlerindeki su kaynaklarını ısıtır ve buharlaştırır. Bu da patlayan bir düdüklü tencere gibi, yanardağın patlamasına sebep olur.
  Yanardağların bacasından çıkan duman, aslında tam olarak duman değil, bu, su buharı ve ona karışan bir takım patlamaya yer arayan mağma gazları, yoğun miktarda kül ve volkanik camlardır

  Yanardağ1.gif
  Yer yuvarlağının iç kesimlerinin çoğu gibi, magmanın hareketleri ve dinamikleri de fazla iyi anlaşılamamıştır. Ancak, bir püskürmenin, yanardağın altında bulunan katı bir tabakaya (Dünya'nın kabuğuna) doğru magmanın hareket ederek bir "magma odacığı"nı işgal etmesinin ardından geldiği bilinmektedir.

  Sonunda, odacıktaki magma yukarı doğru itilir ve gezegenin yüzeyine lav olarak yayılır ya da yükselen magma civardaki yer şekillerinde bulunan suyu ısıtır ve patlamalı buhar çıkışlarına neden olur. Bu çıkışlar ya da magmadan kaçan gazlar, kaya, kül, volkanik cam veya volkanik külün kuvvetli bir şekilde fırlatılmasına yol açar. Püskürmeler daima kuvvetli olsa da, akıntı veya büyük patlamalar şeklinde olabilirler.

  1961 de ortaya atılan plaka (levha) tektoniği teorisinin bilimsel çalışmalara önemli katkısı olmuştur. Yerkabuğunun tek parça halinde olmadığını, katı olmayan manto üzerinde yüzen ve plaka adı verilen parçalardan oluştuğunu öngören plaka tektoniği teorisi, volkanik etkinliğin % 99'luk bölümünün bu plakaların birbirleriyle olan sınırlarında gerçekleştiğini kabul etmektedir. Volkanik etkinliğe sahip bölgelerin yerkabuğundaki dağılımına bakıldığında, bu plaka sınırları boyunca dizildikleri kolayca görülebilir.

  Genellikle yanardağlar, zirvesinden büyük duman bulutları ve ateş çıkartan dağlar olarak hayal edilirler. Ne var ki, yanardağlar ender olarak duman ve ateş püskürtürler. Duman olarak düşünülen, su buharı ve çoklukla kükürt buharlarıyla karışmış çok büyük miktarlarda ince tozdur. Ateş gibi görünen ise püsküren maddelerin parlamasıdır. Parlamanın nedeni, yüksek sıcaklıktır ve bu parlama toz ve buhar bulutlarından yansır ve bu yansıma da ateşe benzer.

  Karadaki yanardağlar genellikle, çıkışların yıllar içinde sürekli birikmesiyle koni ya da kül konisi şeklini alırlar. Suyun altında ise, yanardağlar genellikle fazlasıyla dik sütunlar oluşturur ve yıllar içinde okyanus yüzeyine çıkarak yeni adacıklar haline gelirler. 2. Gamze
  Devamlı Üye

  Yanardağların patlama nedeni yanardağların iç kısımlarında oluşan lavlar hareketli olan katmanın yeryüzüne ulaşarak püskürmesi sonucu patlamasıdır. Patlama esnasında yukarıya buhar ve gaz kütleleri ani çıkışlar yapabilir. Bu gazlar ve buharlar sayesinde yanardağ patlamaları olur.
+ Yorum Gönder


yanardağ,  yanardağ resmi,  yanardaglar nicin patlar,  yanardağ resimleri,  yanardağ neden patlıyor,  yanardaglar neden patlar