+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Hidrolojik döngü tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hidrolojik döngü tanımı








  Yoğunlaşma ve buharlaşmanın denize bakan acıları ve yer atı suların denize dökülmesi sonucu oluşan döngüye hidrolojik döngü denilmekedir.

  Bugün kullandığımız suyun milyonlarca yıldır dünyada bulunduğu ve miktarının çok fazla değişmediği doğrudur. Dünyada su hareket eder, formu değişir bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır fakat gerçekte asla yok olmaz. Buna Hidrolojik
  Döngü (Su Döngüsü) denir

  Hidrolojik döngü tanımı.jpg.

  1- Yoğunlaşma (kondansasyon)
  2- Yağış (precipitation)
  3- Toprağa geçiş (Infiltration) ve yeraltı sularının oluşumu
  4- Yüzeyel akıntı (Runoff) ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu
  5- Buharlaşma (Evapotranspiration)
  Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur koşullar uygun olduğunda, yağış meydana gelir. Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeyel akıntı olarak okyanuslara denizlere karışır. Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere geri döner.

  Yoğunlaşmauyun buhar formundan sıvı formuna değişim sürecidir. Havadaki su buharı konveksiyon yardımıyla artar. Ilık-nemli hava yükselirken soğuk hava aşağı doğru hareket eder. Ilık hava yükseldikçe sıcaklığı azalıp enerjisini kaybettiğinden gaz halden sıvı veya katı (kar veya dolu) haline döner.
  Yoğunlaşmayı buzdolabından soğuk bir su şişesi aldığınızda ve oda ısısında bıraktığınızda şişe yüzeyinde açıkça görebilir su şişesinin oda ısısında nasıl “terlediğini” rahatlıkla izleyebilirsiniz


  Yağış: Yağmur sulusepken kar kar veya dolu olarak bulutlardan salınan sudur. Atmosferde yoğunlaştığı atmosferik hava akımında kalmasının zorlaştığı durumda su buharından sonra yağış meydana gelir.

  Toprağa geçiş: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa
  , sızar (infiltrasyon) ve yeraltı sularını meydana getirirler.
  Toprağa sızan su miktarı toprağın eğimi bitkilerin tipi ve miktarı toprağın su ile doygun olup olmamasına bağlı olarak değişir. Yüzeyde büyük yarıklar delikler bulunması toprağa su geçişini kolaylaştırır.

  Yüzeyel akıntı: Çok fazla yağış olduğunda toprak suya doyar ve suyun fazlasını alamaz. Kalan su toprağın yüzeyinden akar (Runoff). Suyun toprağa emilemeyen kısmı yüzey suları olarak isimlendirilir. Yüzeyel sular kar ve buzların erimesiyle de oluşabilir.
  Yüzey suları çaylara derelere ve nehirlere akar. Yüzey suları daima daha alçak noktalara doğru taşınır dolayısıyla okyanuslara karışır.

  Yeraltı suları: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve yeraltı sularını meydana getirir.
  Yeraltı sularının bir bölümü derinde kapalı bir su katmanına ulaşır ve kullanılabilmeleri için yeryüzüne özel bir yöntemle çıkarılmaları gerekir.
  Yeraltı sularının diğer bir bölümü ise basınç etkisiyle üst toprak katmanlarına doğru hareket eder ve yeryüzüne ulaşır. Bu sulara kaynak suyu denir.


  Yeraltı suyu toprak katmanlarından geçerken temas ettiği yüzeydeki mineral vb maddeleri de yapısına alır. Bu maddeler suyun yararlı bileşenlerini (demir magnezyum vb) oluşturabileceği gibi arsenik nitrat tarım ilacı kalıntıları gibi zehirli maddeler de olabilir. Toprak sarsıntıları yağmur ve eriyen kar suları bu zehirli maddelerin suya karışma riskini artırır. Bu nedenle suyun bileşimindeki değişikliklerin sürekli izlenmesi ve güvenli hale getirilmesi için etkin filtrasyon yöntemleriyle arındırılması gereklidir.

  Buharlaşma: Bitkilerin nemlenmesiyle ve toprağın buharlaşmasıyla oluşan sudur. Evapotranspiration atmosfere yeniden giren su buharıdır.
  Evapotranspiration buhar olarak atmosfer içinde artmaya başlayan su moleküllerinin neden olduğu güneş enerjisinin suyu ısıttığı durumda oluşur.
  Görüldüğü gibi gereksinmemiz olan suyun bize ulaşması için birçok
  , oluşum gerçekleşmektedir. Ve bu oluşumlar daima iş başındadır. Uç örneklerde ise döngü farklı şekillerde gerçekleşir. Örneğin Antartika donmuş olduğundan buharlaşma oluşmaz (buzlar sublimation adı verilen bir oluşumla doğrudan su buharına dönüşür). Yine örneğin Sahra Çölü çok kurak olduğundan yağış olmaz (su yere düşmeden buharlaşma oluşur). Ancak döngü hep sürer.
  İşte bu nedenle her gün içtiğimiz su dinozorlar dünyayı dolaştığında da aynı döngü içerisinde dünyamızda dolaşmaktaydı.







 2. Hakim
  Devamlı Üye





  Hidrojik döngü denilen şey yer yüzünde bulunan suyun güneş ışınları ile buharlaşması bulut haline gelmesi ve tekrar yağmur şeklin de yeryüzüne dönmesi olayıdır.




+ Yorum Gönder


bulutların oluşumu,  bulut oluşumu,  hidrolojik döngü,  su oluşumu,  dolunun oluşumu,  BULUT DÖNGÜSÜ