+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri nelerdir
  Atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri


  Dünyada yılda 40000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9000 km³ olmaktadır Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına ortalama 350 m³ civarındadır Ancak su kirlenmesi nedeni ile su gereksinim kişi başına 700 m³ değerine ulaşmaktadır Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana yeteceği düşünülmektedir Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb) gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır

  Atık su arıtma sistemlerinde kullanılan atık su arıtma üniteleri dört ana başlık ve alt başlıklar halinde sunulmuştur

  Fiziksel Arıtma Sistemleri

  Atıksu içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir Uygulamaları; ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır
  Izgaralar: Büyük hacimli maddelerin atıksudan ayrılarak pompa ve diğer teçhizata zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılan arıtım üniteleridir İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı çeşitleri bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak dizayn edilebilmektedirler
  Elekler: Atıksu içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması amacı ile kullanılırlar
  Dengeleme Havuzları: Atıksuyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılırlar
  Kum Tutucular: Atıksu içerisinde bulunan kum, çakıl vb ayrışmayan maddeleri sudan ayırarak makine ve teçhizatın aşınmasını önlemek, çöktürme havuzlarında kum ve çakıl birikiminin önüne geçmek amacı ile kullanılırlar
  Yüzdürme Sistemleri: Yüzdürme işlemi, çökeltme işleminin tersidir ve sudan daha düşük özgül ağırlığa sahip taneciklerin yükselmesi esasına dayanırYüzdürme sistemleri, atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddeleri tutmak için kullanılırlar
  Çöktürme Havuzları: Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisi ile çöktürülerek uzaklaştırılması amacı ile kullanılırlar Çöktürme havuzları, ön çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından son çöktürme amacı ile kullanılabilirler 2. Zahra
  Üye

  Su çok hızlı bir şekilde kirlenmekte ve su israfı çok yapılmaktadır. Bunun önüne geçmek ve suyu temizleyip tekrar kullanışlı hale getirebilmek için su Arıtma yerleri kurulmuştur. Sular burada üç devreden geçerek temizlenirler.
+ Yorum Gönder


atık suların arıtılmasının yöntemleri nelerdir,  atık suların arıtılması slayt