+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda İçilebilir su kaynakları nasıl arıtılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İçilebilir su kaynakları nasıl arıtılır?
  İçilebilir su kaynakları

  Su Arıtma Nedir?
  İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların, çeşitli proseslerden geçirilerek kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir

  Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır?
  İhtiyacınıza göre doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık yapabilir Burada sorumluluk tamamıyla tasarım mühendisine aittir Genelde cihaz kalitesizliğinden kaynaklanan problemler ikincil problemlerdir Bu tür cihazlar çok arıza yapan cihazlar olmadıklarından Birincil problemler, yanlış tasarımdan kaynaklanmaktadır

  Sert Su Nedir?
  Sert su normal olarak konutlarda en çok rastlanan problemdir Sert su, 1 GPG’nin üzerinde sertlik minerali bulunduran sulardır En yaygın sertlik mineralleri kalsiyum, manganez ve magnezyumdur içerisinde bu mineraller arttıkça suyun sertliği artar

  Su Nasıl Yumuşatılır ?
  Suyunuz eğer 10 Fr üzerinde sertlikte ise mutlaka yumuşatılması gereklidir
  Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır İyon değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek çalışırlar Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutarAncak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir
  Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulurSertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir Rejenerasyon esnasında tuzlu su reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları sertlik iyonlarını reçine taneciklerinden ayırır Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak, fazla tuz ve sertlik mineralleri tanktan atılır Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Su canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli en önemli maddedir. Su kaynaklarını arttırmak için suları arıtmak gerekmektedir. Ayrıca insan hayatı için bu kadar önemli olan suyu israf etmemeye dikkat edilmelidir.
+ Yorum Gönder


içilebilir su kaynakları nasıl arıtılır,  içilebilir su kaynakları nasıl arıtılabilir,  su kaynaklarının nasıl arıtılır,  içilebilir su kaynaklarının nasıl arıtılabilir,  su kaynakları nasıl arıtılır,  içilebilir su kaynaklarının nasıl arıtılır