+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Ses Kirliliği hakkında açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ses Kirliliği hakkında açıklama
  Ses Kirliliği

  Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir.
  Ses kirliliğini yaratan önemli etmenler:
  •Sanayileşme
  •Plansız kentleşme
  •Hızlı nüfus artışı
  •Ekonomik yetersizlikler
  •İnsanlara, gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili eğitimin verilmemiş olması
  Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Bu etkiler:
  İşitme sistemine etkileri:
  Ses kirliliği işitme sistemi üzerinde, geçici ve kalıcı etkiler olmak üzere iki çeşit etki yapar. Ses kirliliğinin geçici etkisi, duyma yorulması olarak da bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıplar şeklinde olur. Duyma yorulması düzelmeden tekrar gürültüden etkilenilmesi ve etkileşmenin çok fazla olması durumunda işitme kaybı kalıcı olur.
  Fizyolojik etkileri:
  İnsanlarda görülen stresin önemli bir kaynağı ses kirliliğidir. Ani olarak oluşan gürültü insanın kalp atışlarında (nabzında), kan basıncında (tansiyonunda), solunum hızında, metabolizmasında, görme olayında bozulmalar yaratır. Bunların sonucunda uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ancak en önemli olumsuzluk kulakta yaptığı tahribattır.
  Psikolojik etkileri:
  Belirli bir sınırı aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler, sinirli, rahatsız ve tedirgin olmaktadır. Bu olumsuzluklar, gürültünün etkisi ortadan kalktıktan sonra da sürebilmektedir.
  İş yapabilme yeteneğine etkileri:
  Özellikle beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ses kirliliği, iş veriminin düşmesi, kendini işine verememe ve hareketlerin engellenmesi şeklinde performansı düşürücü etkiler yapar. Gürültünün öğrenmeyi ve sağlıklı düşünmeyi de engellediği deneylerle saptanmıştır.
  Ülkemizde, insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan "Gürültü kontrol yönetmeliği" uygulanmaktadır. Ancak yönetmeliğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir.
  Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) kullanılır. İnsan için 35–65 dB sesler normaldir. 65–90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar verebilecek kadar risklidir. 90 dB'in üzerindeki sesler tehlikelidir.

  Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir:
  •Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır.
  •Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar (ısıcam gibi) kullanılmalıdır.
  •Eğlence yerleri vb. ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir.
  •Gürültü yapan kuruluşlar, şehirlerin dışında kurulmalıdır. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Ses Kirliliği insan yaşamında çok olumsuz durumlara yol açar, en önemlileri işitme sorunu oluşur insanlarda, çalışma hayatında iş verimini olumsuz etkiler gürültü, psikolojik sorunlara neden olur ve daha bir çoğu. Gürültü Kirliliğinin en aza indirilmesi için Sanayi Kuruluşları gibi çok ses çıkaran olumsuz etkenler şehir dışında kurulmalıdır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Ses kirliliği insan hayatını olumsuz etkiler insanın verimli çalışmasını, dinlenmesini engeller. Aşırı yüksek ses kulakları bile sağır edebilir.Gürültü kirliliğini önlemek için sanayi kuruluşlarının şehrin dışında kurulmasına dikkat edilmelidir.
+ Yorum Gönder