+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Türkiye'nin, Kyoto Protokolü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'nin, Kyoto Protokolü
  Türkiye'nin, Kyoto Protokolü Hakkında Bilgi


  Türkiye’nin, Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı [5.2.2009]. Tasarının maddelerinin görüşülmesinden sonra, tümü üzerinde yapılan açık oylamada, kanun tasarısı, 3′e karşı 243 oyla kabul edildi. Oylamada 6 milletvekili de çekimser kaldı. Tasarının gerekçesinde, Türkiye’nin Protokole taraf olmasının sağlayacağı yararlar şöyle sıralandı: ”Ülkemizin, kurucu üyelerinden olduğu BM’nin saygın bir ülkesi olarak, Protokol’e taraf olması, uluslararası gündemin en öncelikli ve acil sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını ve uluslararası toplumun güvenilir bir ülkesi olduğunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir.


  Kyoto Protokolü.jpg.


  Protokole taraf bir Türkiye’nin, hemen hepsi Protokole taraf olan Sözleşmeye taraf ülkeler nezdinde itibarı ve 2012 sonrasına ilişkin müzakerelerde ağırlığı artacak, iklim değişikliği ile mücadele konusunda 2012 sonrasının şekillenmesinde ülkemiz kendi özgün koşullarını daha iyi müzakere edebilecektir.

  Kyoto Protokolü kapsamındaki uluslararası rejime katılacağımız için, özel sektörde sera gazı salım azaltımı için yapılabilecek projeler daha kolay teşvik edilebilecek ve özellikle uzun vadede başta enerji güvenliği olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlanabilecektir.


  Kyoto Protokolü, AB çevre müktesebatının bir parçasıdır. AB, Protokolün yerini alacak olan yeni anlaşmayı da müktesebatına dahil edecektir. Dolayısıyla, 2012 sonrasını önemseyen AB, ülkemizin Protokole taraf olarak, geleceğe yönelik hazırlıklarını bir an önce başlatmasını istemektedir.Ülkemizin Kyoto Protokolüne taraf olması halinde, AB ile iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında ve AB müktesebatına uyum bağlamında işbirliği olanaklarını geliştirmesi de mümkün olacaktır.”  Çevre ve Orman Bakanlığı' ndan Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılmasının 2012 yılı sonuna kadar Türkiye’ye her hangi bir sorumluluk getirmediği ancak Türkiye’nin küresel sorumluluk çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yapmaya devam edeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM’de kabul edildiği anımsatıldı. Türkiye’nin 24 Mayıs 2004′de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olarak sözleşme altında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağladığı belirtildi.

  Açıklamada, Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük dönemi olarak bilinen 2008-2012 periyotu için sera gazı salımı azaltım veya sınırlama taahhüdünü içerdiği ifade edilerek, ”2013 yılından itibaren yeni bir rejim başlayacak olup, ülkelerin üstleneceği sorumlulukların Aralık 2009′da Kopenhag’da yapılacak 15. Taraflar Toplantısında belirlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye, Kyoto Protokolü’ne taraf olan bir ülke olarak 2013′ten itibaren uygulanacak iklim değişikliği kontrolü rejiminde ülkemiz çıkarlarını ortaya koyarak, görüşlerimiz doğrultusunda şekillenecek yeni rejime taraf olma imkanına kavuşacaktır. Kyoto Protokolü’ne taraf olmanın zamanlaması bilhassa bu nedenle önemlidir” denildi.  Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, ”Son 10 yılda Avrupa’da doğal kaynaklarını en hızlı tüketen ülke Türkiye’de Kyoto, umarız tersine bir dönüşün sembolü olur” dedi. Türkiye’nin son 10 yılda dünyada karbon emisyonu en hızlı artan ve Avrupa’da doğal kaynaklarını en hızlı tüketen ülke olduğunu belirten Eken, Kyoto Protokolü’ne ilişkin kanun tasarısının TBMM’de kabul edilmesini olumlu bir adım olarak gördüğünü belirtti.  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan sera gazları dışında kalan gazlar Kyoto Protokolü kapsamına alınmış ve Protokol ile ilk etapta 6 sera gazının toplam emisyonuna sınırlama getirilmiştir.


  Kyoto altında yapılan çalışmaların karbon emisyonunu azaltmak ve adaptasyon önlemleri olmak üzere iki temel gruba ayrıldığını vurgulayan Doğa Derneği Başkanı Güven Eken: ”Türkiye için iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek adaptasyon önlemleri büyük önem taşıyor. Örneğin Türkiye’nin var olan su politikasında sıkıntılar var ve Türkiye için ciddi risk oluşturuyor. Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke ve suyla ilgili ciddi bir politika değişikliğine gidilemezse 2030-2050 yılları arasında ülkemizi önemli bir su sorunu beklemekte.”  Kyoto Protokolü, hükümlerinin yer aldığı 28 maddeye ilave olarak iki ek liste içermektedir. Ek listeler, sınırlanan sera gazları ve kaynaklandığı sektörlerin yer aldığı Ek-A listesi ile ülke bazında 1990 yılına oranla sayısal emisyon azaltım hedeflerinin yer aldığı Ek-B listesinden oluşmaktadır. Ek-B ülkeleri Sözleşmenin EK-I listesinde yer alan taraf ülkelerinden oluşmaktadır. Ancak, Sözleşmenin EK-I listesinde yer alan Türkiye ve Beyaz Rusya, Protokolün EK-B listesinde yer almamaktadır. Beyaz Rusya, Protokolün EK-B listesinde yer almak üzere müzakerelere başlamıştır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kyoto Protokolü küresel ısınma ve bunun sonucu oluşan iklimm değişiklikleri ile mücadele edebilmek amacı ile çalışmalar yapamn bir prıotokoldür. bu Kyoto Protokolünü bir çok ülke desteklemiş ve buna katılmıştır. ancak amerika gibi sanayide ileri olan ülkeler çıkarları edeni ile buna pek sıcak yaklaşmamışlardır.
+ Yorum Gönder