+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Ege Denizi'nde kirleticiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ege Denizi'nde kirleticiler
  Ege Denizi'nde kirleticileri hakkında  Ege Denizi'nde kirleticiler genellikle;

  1-Yerleşim sonucu evsel atıklarla,

  2-Sanayiden kaynaklanan atıksu deşarjlarıyla,

  3-Yağış sonucu yıkanma ve üzülmeyle,

  4-Tarımsal faaliyetler sonucuyla,

  5-Liman faaliyetleri ve deniz trafiğiyle,

  6-Denize ulaşan nehir ve akarsular yolu ile ulaşırlar


  Ege Denizi'nde kirleticiler.jpg.


  Ege Bölgelerinde sanayi gelişimine paralel olarak gerçekleşen nüfus artışı yurdumuz ortalamasının üzerindedir. Turizm sonucu özellikle yaz aylarında nüfus çok artmakta ve kirlilik yükü normalin çok üzerine çıkmaktadır. Mevcut altyapı da yetersiz kaldığından sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Ege Denizi’ne, Türkiye sahillerinden, 7’si akarsu ağzı, 6’sı irili ufaklı evsel ve turistik yerleşim bölgesi, biri de endüstriyel yerleşim bölgesi olmak üzere toplam 15 noktadan atıksu boşaltımı yapılıyor.  Bunlar, 10 milyon nüfusa eşdeğer kirlenmeye neden oluyor Yunanistan tarafından, yaklaşık 3.6 milyon yerleşik nüfus ve geri kalanı da endüstriyel kullanımdan öngörülmek üzere toplam, 7.5 milyon eşdeğer nüfusluk bir kirliliğin Ege Denizi’ne verildiği hesaplanıyor. Çanakkale Boğazı’nın etkisi de eklendiğinde Ege Denizi’nin, 20 milyon eşdeğer nüfusa yaklaşan bir kirlilik yükü ile karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Ege bölgesi denize kıyısı olan bir bölgedir.bu bölgede kentleşmenin meydana getirdiği evsel atık maddeler denizi kirletmek için yetiyor özellikle yaz aylarında ege bölgesinde nüfusun hızla arttığı ve bu artışla bölgede kirliliğin 2 katına çıkmış oluyor alt yapınında yetrsiz olduğu bu bölgede insanların rahat alacakları bir nefes gittikçe azalıyor.
+ Yorum Gönder