+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Yeraltı suyunun kirlenmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yeraltı suyunun kirlenmesi
  Yeraltı suyunun kirlenmesi  Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli değişiklikler gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir.


  Yeraltı suyunun kirlenmesi.jpg


  Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir.  Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan atıklarının atılmasıdır.  SKK’ye göre yeraltı sularının kalite sınıfları aşağıda verilmiştir.

  Sınıf YAS I : Yüksek kaliteli yeraltı suları

  Sınıf YAS II : Orta kaliteli yeraltı suları

  Sınıf YAS III : Düşük kaliteli yeraltı suları

  Sınıf YAS I: Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları

  Sınıf Yas I sular, içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur.  Sınıf YAS II:

  Orta Kaliteli Yeraltı Suları Sınıf Yas II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir.  Sınıf YAS III :

  Düşük Kaliteli Yeraltı Suları  Yeraltı suyu kalitesi toprak kirliliği ve hava kirliliği etmenlerine doğrudan bağlıdır, su kalitesi, hava kalitesi ve toprak kalitesi sürekliliği olan etkileşim içindedir. 2. Zahra
  Üye

  Yeraltı sularının kirlenmesinin en önemli nedeni Kentsel ve Endüstriyel olan atık maddelerin çevreye salındıktan sonra toprağın yapısından dolayı yer altına taşınmasıyla oluşan kirliliktir. Ancak en çok suları kirleten Tarım ilaçlarının ve gübrelemenin bilinçsiz bir şekilde yapılmasından kaynaklanır.
+ Yorum Gönder