+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Kaynaklarına Göre Hava Kirliliği Çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kaynaklarına Göre Hava Kirliliği Çeşitleri
  Hava Kirliliği Çeşitleri

  Hava kirliliğini meydana getiren sebeleri kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz;


  1. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği


  Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.


  2. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği

  Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Buna önlem alınması için egzoz filitresinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.


  3. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği

  Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  hava kirliği birçok nedenlerden ötürü hava kirliğine neden olmakla birlikte insanoğlunun kullandığı ısı,motorlu taşıtların çıkardıkları duman,saniyi faaliyetinden kaynaklanan kirletici dumana hava kirliliği denilir.
+ Yorum Gönder