+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Organik Kirleticiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Organik Kirleticiler








  Organik Kirleticiler


  Organik kirleticiler sularda çözünmüş olan oksijeni tüketerek kirlenmeye sebep olan maddelerdir. Böyle maddeler daha çok antropojenik faaliyetler (ev atıkları, hayvan atıkları, gıda fabrikaları atıkları, kağıt fabrikaları atıkları …) sonucu sulara karışırlar ve karıştıkları sular durgunsa, bunlar suyun dibinde toplanırlar. Buna sedimantasyon denir. Sedimantasyonla çöken organik maddeler içinde inorganik maddeler de bulunur.

  Organik ve inorganik maddelerin bir karışımı olan sedimentler, bakteriler ve öteki mikroorganizmalar için iyi bir ortamdır. Böyle bir ortamda mikroorganizmalar suda çözünmüş oksijeni de kullanarak sedimantasyondaki organik maddeleri parçalarlar ve onlardan su, CO², nitrat, sülfat ve fosfat meydana getirirler. Bu şekilde sedimentte bulunan organik maddelerin suda çözünmüş halde bulunan oksijen yanında mikroorganizmalar tarafından parçalanmasına aerobik parçalanma denir. Aerobik parçalanma ile çözünmüş oksijenin konsantrasyonu azalır. Bu azalma, su tarafından havadan oksijen absorplanarak telafi edilmeğe çalışılır. Ancak, sudaki sedimentde organik madde çok ise, birim hacimde, üreyen bakteri sayısı da çok olur ve havadan absorplanan oksijen, bakteriler tarafından kullanılan oksijeni karşılayamaz hale gelir ve söz konusu su birikintisinin oksijeni zamanla tükenir. Bu durumda aerobik bakteriler ölür ve onların yerini bu defa anaerobik (oksijensiz yaşayan) bakteriler alır. Bunlar da, sedimentdeki organik maddeleri parçalamaya devam ederler.







 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye





  Orgaik kirleticiler suda çözünmüş olan ve oksijeni tüketerek kirlenmeye sebep olan maddelere organik kirleticiler.




+ Yorum Gönder


organik kirleticiler,  organik su kirleticileri,  organik kirleticiler nelerdir,  organik kirleticiler nedir,  organik kirletici nedir