+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Doğal Afetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğal Afetler
  Doğal Afetler

  Afetler; en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve kaya düşmesi gibi afetlerin nerelerde daha çok görülebileceği bilinmektedir

  Depremler tamamen doğal kökenlidir. Onun için insanların hiçbir şekilde müdahalesi söz konusu değildir. Ama söz gelişi heyelan, sel ve çığ olaylarının meydana gelmesinde doğrudan veya dolaylı olarak insanların etkisi bulunabilmektedir

  Bazı afetler, başka bir afetin doğmasına yol açar. Örneğin sel ve su baskınından sonra salgın hastalıklar ortaya çıkabilmektedir

  Hem meydana gelişi ve hem de doğurmuş olduğu zararın uzun süreli olması, bazı olayları afet dışında bırakmaktadır. Bunların başında da toprak erozyonu gelmektedir. Esasında toprak erozyonu, ülkeler ve insanlar için çok önemli zararlar doğuran hatta sonunda insanları göçe ve açlığa mahkum eden bir olaydır. Bu özelliği ile bir afet olma özelliği taşır, ancak ani olarak değil de çok uzun zaman içerisinde gelişerek aşama aşama gelişmesi ve ayrıca insanlar tarafından önlenebilir olması, bu önemli olayın doğal afetler dışında tutulmasına yol açmaktadır.

  Bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Afetler doğal kökenli olup mal ve can kaybına sebep olan olaylardır. Bu olaylar deprem, sel, heyelan ve çığ olarak sıralanabilir. Doğal afetlerden korunmak için yerleşim bölgelerini seçme konusunda daha dikkatli olmalıyız.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Doğal afetler deprem, sel, çığ, erozyon, fırtına, hortum gibi gibi afetler doğal kaynaklı afetlerdir. Doğal afetlerin önüne tamamen geçmek mümkün olmasa da en aza indirilebilir. Erozyonu önlemek için ağaç dikmek, sel oluşumuna karşı dere yataklarından uzak yerleşim yeri seçmek gibi önlemlerle zararı en aza indirebiliriz.
+ Yorum Gönder